Kort geding nalevingspolitie transport tegen bemiddelen schijnzelfstandigen

440

De stichting VNB (de cao nalevingspolitie voor de transportsector) voert vandaag in Groningen namens FNV Bondgenoten het eerste kort geding waarbij het een verbod op het bemiddelen van schijnzelfstandigen eist. De VNB onderzocht een aantal gevallen waarbij schijnzelfstandigen door uitzendbureaus zijn bemiddeld om te werken bij transportbedrijven.

In de zaak die vandaag dient heeft een ‘bemiddelingsbureau’ tientallen schijnzelfstandigen, waaronder Bulgaren, naar Nederlandse transportbedrijven bemiddelt. Het ter beschikking stellen van chauffeurs is in de transportsector aan regels gebonden. Zo moet een bureau toestemming hebben van het ministerie van Infrastructuur en Milieu fnven mogen alleen chauffeurs in loondienst werken voor transportbedrijven. In de transportsector ben je ofwel chauffeur in loondienst ofwel eigen rijder met een eigen vrachtauto en eigen vergunningen. Uitzendbureaus krijgen nu een aanwijzing van het ministerie waarmee het ter beschikking stellen van chauffeurs in loondienst wordt toegestaan. De afgifte hiervan is door de overheid uitbesteed aan KIWA registers.

Economisch delict

Eerder verzocht de VNB KIWA registers om de aanwijzing van het betreffende uitzendbureau in te trekken. Omdat het bureau en de inlenende transportbedrijven met deze constructie in de ogen van VNB een economisch delict plegen.

HEMA die rijbewijzen afgeeft

Edwin Atema van FNV Stichting VNB vindt deze zaak ‘zo klaar als een klontje’. ‘De zoveelste illegale constructie waarmee gezonde werkgelegenheid en het bestaansrecht van de echte eigen rijder wordt bedreigd. Gek genoeg heeft de KIWA nog geen aanleiding gezien om de aanwijzing in te trekken. Daarom voeren we dit kort geding. Het is eigenlijk te gek voor woorden dat een private club als de KIWA verantwoordelijk is voor de afgifte van de aanwijzingsbeschikkingen. In onze ogen zou de NIWO, die ook verantwoordelijk is voor de afgifte van transportvergunningen, de juiste partij zijn om dit te doen. De NIWO kent de sector en de wet en regelgeving als geen ander. Hoe het nu gaat is dan ook goed te vergelijken met de HEMA verantwoordelijk maken voor het afgeven van rijbewijzen.’

Inleners aansprakelijk

Deze week werd duidelijk dat ook de Inspectie Leefomgeving en Transport en de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de zaak onderzoeken. VNB gaat er vanuit dat ook de bedrijven die de chauffeurs hebben ingeleend beboet worden voor het illegaal te werk stellen van Bulgaarse chauffeurs. (Bron: FNV Bondgenoten)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief