Kort geding en bodemprocedure werkroosters verkeersleiders

927

DEN HAAG – De rechtbank in Utrecht houdt vrijdag 20 februari een hoorzitting over de problemen met de werkroosters van werknemers van Rijkswaterstaat Verkeer en Watermanagement (VWM). Zondag werd beken dat verkeersleiders vrezen voor onveiligheid op de rivieren.

Kort geding en bodemprocedure tegen roosters verkeersleidersSinds vorig jaar werken de verkeersleiders volgens een rooster dat door een computer is gemaakt. Gevolg daarvan is dat verkeersleiders te lang achter elkaar moeten werken en dat veel diensten onderbezet zijn.

Kort geding

De Ondernemingsraad van VWM begon het kort geding omdat het proces om tot de normroosters voor 2015 te komen erg moeizaam verliep en voor onrust zorgde onder de werknemers. ‘We zijn ondanks de vele intensieve bijeenkomsten, bij de meerderheid van de roostereenheden, niet gekomen tot gedragen roosters. Ondanks verschillende signalen en zonder instemming van de OR, zijn deze roosters toch ingevoerd. Hierdoor voelt de OR zich dan ook genoodzaakt, om juridische hulp in te schakelen. Samen met deze advocaat is besloten een kort geding aan te spannen, met daaraan gekoppeld een bodemprocedure. Op deze manier wil de OR via de rechtbank, duidelijkheid krijgen wat zijn positie is in dit roosterproces.

De hoorzitting begint vrijdag om 9 uur in de rechtbank in Utrecht.

Onderbezetting

Volgens de verkeersleiders is de veiligheid op de rivieren in gevaar. Zij hebben steeds vaker te maken met onderbezetting, waardoor ze niet goed kunnen optreden bij calamiteiten. Dat kan leiden tot ongelukken met risico’s voor omwonenden en het milieu. De NOS heeft documenten ingezien waaruit de onderbezetting blijkt.

Volgens Rijkswaterstaat is er geen sprake van structurele onderbezetting en is de veiligheid op het water niet in het geding geweest. (Foto: RWS)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief