Koninklijke Schuttevaer wil snel vergaand samenwerken in BLN

720

Koninklijke Schuttevaer wil snel toetreden tot BLN. Waarnemend voorzitter Erik Schultz slaat daarmee na het vertrek van voorzitter Annemarie Jorritsma en vice-voorzitter Ype Dijkstra een nieuwe weg in die ruimte biedt voor vergaande vormen van samenwerking in BLN.

‘Ik wil meters maken met BLN, maar ook de slagkracht van Schuttevaer behouden, om ons gezamenlijk optreden te versterken’, aldus Erik Schultz op een voorzittersoverleg Koninklijke Schuttevaer wil snel vergaand samenwerken in BLNmet de afdelingen afgelopen zaterdag. De afdelingvoorzitters gaven Schultz ruimte om zijn voorstellen te verwezenlijken. Hij stelt zich op een komende ledenvergadering ook kandidaat als landelijk voorzitter van BLN-Koninklijke Schuttevaer.

Snel toetreden
Het hoofdbestuur is nu voornemens om snel de procedure rond de toetredingsovereenkomst met BLN af te ronden. ‘Nu ook BLN deze overeenkomst op een enkel onderdeel na omarmt, lijken er geen belemmeringen meer aanwezig. Ik wil zo snel mogelijk weg uit een sfeer van tegenstellingen en prioriteit geven aan hetgeen ons bindt. Daarvoor zijn aanvullende afspraken tussen BLN en Schuttevaer nodig over de leden, de contributie en het tijdpad.

Staan en opvallen
Volgens Schultz moet de positie van de Schuttevaer B-leden binnen BLN worden verstevigd en een verplicht dubbel lidmaatschap kan wat Schultz betreft achterwege blijven. ‘Als bestuur willen wij ook nauwer betrokken zijn bij wat er speelt. Wij als bestuur nemen nu de besluiten en sturen aan. De afgelopen periode was er één van vallen en opstaan. De komende periode moet er één zijn van staan en opvallen.’ (Bron: Koninklijke Schuttevaer)

Volg TotaalTrans op Twitter