Koninklijke Schuttevaer: ‘Vragen over stremming Parksluizen’

387

Parksluizen Rotterdam gestremd tot 6 augustusKoninklijke Schuttevaer heeft de gemeente Rotterdam vragen gesteld over de stremming van de Parksluizen. Omdat de deur uit de rail is gelopen, blijven de Parksluizen waarschijnlijk tot 6 augustus gestremd

Koninklijke Schuttevaer wil van de gemeente Rotterdam weten of er alles aan gedaan wordt om de sluis weer zo snel mogelijk in bedrijf te krijgen. Ook wil de nautisch technische binnenvaartorganisatie weten of het periodiek onderhoud wel tijdig is gepleegd en of dit iets te maken heeft met het uit te rail lopen van de deur. Daarnaast heeft Schuttevaer verzocht om aan te geven op welke wijze gedupeerden een schadeclaim kunnen indienen bij de gemeente.

twitter