Koninklijke Schuttevaer verrast door afmeerverbod Merwedekanaal

794

BLN-Koninklijke Schuttevaer is verrast over het afmeerverbod voor de binnenvaart langs het Merwedekanaal. Volgens Schuttevaer is in het verkeersbesluit ten onrechte de suggestie gewekt dat het afmeerverbod met instemming van Schuttevaer is genomen. Schuttevaer maakt daarom bezwaar tegen het verkeersbesluit.

‘Wij vinden het op zijn minst opmerkelijk dat in eerste instantie overleg met ons gevoerd is en vervolgens een besluit wordt genomen Koninklijke Schuttevaer verrast door afmeerverbod Merwedekanaalwaarin wij niet gekend zijn en dat het besluit inmiddels al tot handhavend optreden heeft geleid’, meldt Schuttevaer.

Goede zaak
In een eerste gesprek heeft BLN-Koninklijke Schuttevaer weliswaar aangegeven dat het reguleren van ligplaatsen in het licht van het bevorderen van een vlotte en veilige vaart op het Merwedekanaal een goede zaak kan zijn, maar dan zou wel rekening worden moeten gehouden met de bijzondere ligplaatsomstandigheden en de behoeften op het kanaal. ‘Wij hechten er aan dat de beschikbare ligplaatsen primair ten dienste staan van de actief varende binnenvaartondernemer.’

Familiebedrijven
Tijdens het overleg heeft Schuttevaer ook aangegeven dat er omstandigheden kunnen zijn die nopen tot het soepeler omgaan van met name de zeven dagen regeling voor de duur van het innemen van een ligplaats. ‘Een beroepsvaartuig dient in eerste instantie voor het vervoer van A naar B. Echter de scheepvaart bestaat in veel gevallen nog steeds uit familiebedrijven en wordt helaas soms ook geconfronteerde met ziekte of iets dergelijks, waardoor langer liggen nodig kan zijn. Daarover hadden wij graag nadere afspraken met de Provincie Zuid-Holland gemaakt, alvorens het besluit in werking was getreden.’ (Bron: Koninklijke Schuttevaer)

Lees ook:
ASV: ‘Ligplaatsbeleid toont onwil tegenover de binnenvaart’
Vragen over strenge handhaving ligtijden binnenvaart

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief