Koninklijke Schuttevaer doet mee met waterschapsverkiezingen

401

ROTTERDAM – Koninklijke Schuttevaer doet mee aan de verkiezingen bij het waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Koninklijke Schuttevaer vindt zichzelf de partij bij uitstek om op te komen voor de belangen van de brede groep van vaarweggebruikers in de Kop van Noord-Holland. ‘Daarbij gaat het niet alleen om de belangen van de beroepsvaart, maar vooral ook om die van de recreatievaart en de watersport in brede zin.’

Leen ten Haaf uit hoofdbestuur Koninklijke SchuttevaerDe vaarwegen in Nederland zijn bij verschillende overheidsinstanties in beheer en onderhoud: Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en waterschappen. Omdat waterschappen al van oudsher het waterbeheer (aan- en afvoer van water) uitvoeren, is in de nieuwe Waterwet opgenomen, dat de waterschappen ook zo mogelijk het vaarwegbeheer voor die wateren er bij krijgen. Dat gaat dan met name om regionale en lokale vaarwegen. De gedachte daarbij is, dat door integraal beheer van de verschillende taken een efficiëntere taakuitoefening kan plaatsvinden en dat dit dus tot een kostenreductie leidt.

‘Op zich valt hier veel voor te zeggen, maar in de praktijk blijken waterschappen weinig affiniteit te hebben met scheepvaart, watersport en vaarwegen’, meldt Koninklijke Schuttevaer. ‘Het is voor de waterschappen geen kerntaak. Als functionele overheid voor het waterbeheer doen zij de vaarwegtaak er bij en vaak ook alleen voor zover zij de kosten vergoed krijgen van de algemene overheid. Daarom is het voor alle vaarweggebruikers van groot belang, dat er bij waterschappen meer bestuurlijke aandacht komt voor het vaarwegbeheer.’ (Bron: Koninklijke Schuttevaer)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief