Koninklijke Schuttevaer blij met uitbreiding bedieningstijden Maas

428

Koninklijke Schuttevaer blij met uitbreiding bedieningstijden Maas Koninklijke Schuttevaer is blij met het akkoord tussen Rijk-, Provincie en bedrijfsleven over de uitbreiding van bedieningstijden op de Maas naar volcontinue bediening (7 keer 24 uur). Provincie en bedrijven zijn bereid hierin mee te financieren. Op deze manier is het gevaar van inkrimping van bedieningstijden op de Maas afgewend.

Koninklijke Schuttevaer benadrukt wel dat de uitbreiding van de bedieningstijden en het vraaggestuurd bedienen op de Maas niet tot gevolg mogen hebben dat de wachttijden bij de sluizen ontoelaatbaar toenemen. ‘Schuttevaer kan alleen instemmen wanneer de wachttijden niet teveel oplopen. Wanneer dat toch het geval is moet de regeling worden herzien of teruggedraaid. Er moet dus eerst sprake zijn van een proefperiode. Rijkswaterstaat heeft zich bereid getoond het nieuwe bedieningsregime samen met Schuttevaer uit te werken.’
Eind deze week bespreekt het hoofdbestuur de voorstellen met de betrokken afdeling in Limburg. (Foto Consortium Grensmaas)

Meer nieuws over de binnenvaart:
Minister: ‘24-uursbediening op sluizen Maasroute’
Oude sluis Bolzum buiten gebruik
Met een opblaaskano de Westerschelde op
Recordaantal VMBO’ers STC slaagt
Geen geld voor verbreding Schipdonkkanaal

Meer over de stakingen in Duitsland:
‘Schipper wordt door Duitse stakingen in voortbestaan bedreigd’
EVO: ‘Houdt rekening met staking Duitse kanalen’
Sluis Herbrum blijft bij staking bedienen
Stakingen Duitse sluizen breiden zich steeds verder uit
Vanaf maandag een week geen bediening op Duitse kanalen

twitter