KNV: ‘Voor het spoor gaan de luiken naar Europa open’

585

KNV spoorgoederenvervoer is blij dat staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu haar visie op het spoor in de Lange Termijn Spoor Agenda (LTSA) zorgvuldig heeft geformuleerd in overleg met stakeholders en onafhankelijke deskundigen, en dat haar beleid pragmatisch is vormgegeven. ‘Problemen worden onder ogen gezien en aangepakt.’, schrijft KNV-directeur Ad Toet.

‘De Lange Termijn Spoor Agenda (LTSA) van het kabinet bevestigt het: het spoor is van essentieel belang voor de Nederlandse economie. Maar ook voor een duurzame samenleving is de inzet van treinen hard nodig. Dat leidt onder andere tot actie op de interoperabiliteit en, met de komst van Europese goederencorridors, een Mansveld onderzoekt mogelijkheden Calandbrugintensievere Europese samenwerking.’

In vervulling
Met de ambities die in het visiestuk worden geformuleerd gaan enkele langgekoesterde wensen van KNV spoorgoederenvervoer in vervulling. ‘Er wordt verder gekeken dan alleen de landsgrenzen. Bovendien maakt Nederland het aantrekkelijk voor buitenlandse vervoerders om met ons land zaken te doen. Het goederenvervoer per spoor moet gaan groeien en de goederentreinen moeten de nodige ruimte op het Nederlandse spoornet krijgen.’

Aanvalsplan Spoorgoederenvervoer
De kabinetsplannen voor het goederenvervoer worden vergezeld van het door de sector zelf opgestelde ‘Aanvalsplan spoorgoederenvervoer’. ‘De LTSA erkent dat de concurrentiepositie van het spoorgoederenvervoer van en naar Nederland in de afgelopen jaren is teruggelopen. Op die ontwikkeling wordt de aanval ingezet. De belangrijkste strategie is het wegnemen van de  technische en administratieve belemmeringen die toegang tot het Nederlandse spoor duurder maken. Dat kan door het Nederlandse spoornet beter te integreren in dat van Europa, oftewel, door het stimuleren van Europese interoperabiliteit.’

Interoperabiliteit levert volgens het KNV het snelste resultaat wanneer de drie Europese goederencorridors waar Nederland op is aangesloten optimaal worden benut. ‘Tot slot is een efficiënt gebruik van de buitengewoon beperkte ruimte voor goederentreinen op het Nederlandse net een essentieel onderdeel van het aanvalsplan. Dat kan bereikt worden dankzij een nauwe samenwerking tussen reiziger- en goederenvervoerders.’

Samen aan het werk
De LTSA geeft aan samenwerking een stevige impuls. ‘Niet alleen aan samenwerking tussen vervoerders, ProRail en de andere partners in de logistieke keten, maar ook de samenwerking over de grens wordt door de LTSA stevig verankerd in het spoorbeleid voor de komende decennia. ‘Een trein heeft geen stuur, maar wordt op afstand bestuurd met wissels. Dat maakt het systeem complex. Je kunt er niet een stukje uithalen om zelf te regelen. Samenwerken is de enige oplossing. Met de het opstellen van de spooragenda zijn grote stappen gezet: nu moeten we samen aan het werk.’ (Bron: KNV)

Volg TotaalTrans op Twitter