KNV: Spoorroute langs Twentekanaal meest gunstig

698

Een spoorroute langs het Twentekanaal pakt het meest gunstig uit voor de Goederenroute Oost Nederland. KNV Spoorgoederenvoer (KNV) heeft vier routevarianten doorgerekend op de kosten die goederenvervoerders moeten maken.

KNV: Spoorroute langs Twentekanaal meest gunstigKNV deed dit in reactie op de milieueffectrapportage 1e Fase, Goederenroute Oost Nederland (MER), welke werd opgesteld in het kader van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS). KNV is van mening dat onvoldoende is stilgestaan bij de kosten van vervoerders. Binnen de MER zijn vier routes onderzocht.

Kort en snel
Op basis van deze doorrekening blijkt de variant Twentekanaalroute het gunstigst. Deze route is het kortst en het snelst. De variant ‘Kopmaken te Deventer’ blijkt het duurst. Deze variant kost de vervoerder per trein gemiddeld 60 tot 70 minuten meer tijd, waardoor de extra kosten voor een vervoerder €500 tot €608 per trein bedragen. Het economisch effect voor de spoorgoederenvervoerders bedraagt bij deze variant tussen de €270 miljoen en €328 miljoen, gerekend over een periode van 50 jaar tijd. Kopmaken is daarnaast van negatieve invloed op de achterlandverbindingen van de Nederlandse havens omdat kopmaken de robuustheid van de dienstregeling aantast.

Zoveel mogelijk Betuweroute
PHS borgt de groeimogelijkheden voor reizigers en goederenvervoer per spoor. Als onderdeel van PHS gaat het goederenvervoer naar het Oosten zoveel mogelijk via de Betuweroute verlopen via drie hoofdroutes (Emmerich, Venlo en Oldenzaal). Hiermee wordt spoorcapaciteit in de Randstad vrijgemaakt om verdere groei van het reizigersvervoer mogelijk te maken. Spoorgoederenvervoer is van groot belang voor de duurzame bereikbaarheid van de Nederlandse industrie en havens en daarmee voor de Nederlandse economie.