KNV Spoor wil duidelijkheid

928

KNV roept staatssecretaris Mansveld en de Tweede Kamer op om tijdens hun overleg op 1 oktober helderheid te geven over de voorwaarden waar de spoorgoederenvervoerders in 2015 mee aan het werk moeten.

Moet er in 2015 met één of met twee infrastructuurbeheerders een toegangsovereenkomst worden afgesloten? Op welke manieren werpt de bouw van het derde spoor  Emmerich-Oberhausen in 2015 haar schaduw vooruit? Op welke wijze en wanneer zal de Wet Basisnet gaan doorwerken? Hoe gaat het verder met de gebruiksvergoedingen op het Nederlandse spoor?

Mansveld onderzoekt mogelijkheden CalandbrugContracten

Spoorvervoerders moeten rond deze tijd hun contracten met opdrachtgevers voor 2015 afsluiten, maar vooralsnog verkeert de sector in grote onzekerheid over enkele essentiële kwesties. Kwesties die onduidelijkheid over te maken kosten met zich meebrengen en daarmee ongunstig kunnen zijn voor het doorzetten van het broze economisch herstel.

Goed vertrouwen

De in maart 2014 vastgestelde Lange Termijn Spoor Agenda (LTSA) wekt de verwachting dat het spoorgoederenvervoer de kans en de ruimte krijgt om haar concurrentiepositie, en daarmee die van de Nederlandse havens, te versterken. Maar zal de daad bij het woord gevoegd worden? Vervoerders verkeren in onzekerheid over de omstandigheden voor het nieuwe jaar, terwijl zij bezig zijn hun vervoerscontracten af te sluiten. Paul van Lede, voorzitter van KNV Spoorgoederenvervoer: ‘We hebben goed vertrouwen in het kabinet, maar op basis van goed vertrouwen alleen kunnen mijn leden helaas geen contracten afsluiten’.

Oproep

KNV had dit voorjaar de onderhandelingen over toegangsovereenkomsten al opgeschort vanwege onduidelijkheid destijds rond de nog te nemen besluiten over de ProRail Beheerconcessie, de consequenties van de aanleg van het derde spoor en geruchten over een verhoging van de gebruiksvergoedingen met tientallen procenten. Vooral die dreigende verhoging van gebruiksvergoedingen raakte een gevoelige snaar bij vervoerders, omdat noch de beschikbaarheid, noch de kwaliteit van de spoorinfrastructuur in de komende jaren een uitgemaakte zaak is. Bovendien zou een dergelijke verhoging overduidelijk strijdig zijn met de ambities van de LTSA. (Bron: KNV)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief