Reactie KNV: ‘Goed bedoelde maatregelen werken averechts’

831

Zowel bij het beroepspersonenvervoer als in de sector spoorgoederenvervoer dreigen goedbedoelde maatregelen in het Sociaal Akkoord gericht op de beperking van de uitwassen van flexibiliteit averechts uit te werken. Dat schrijft het KBNV als reactie op de begroting.

Het KNV is van mening dat voor het versterken van groei en het terugwinnen van arbeidsplaatsen het op lange termijn van belang is dat op korte termijn arbeid snel en flexibel kan TLN en EVO: ‘Infrastructuur Oost-Nederland stap terug’worden ingezet. ‘De extra bescherming voor flexwerkers is begrijpelijk, maar werkt bijvoorbeeld in het seizoensgebonden touringcarvervoer averechts.
op rijksplannen 2014.’

Nederland duurder
De Koning sprak in zijn Troonrede over het groeivermogen van de Nederlandse economie dat moet worden versterkt. ‘KNV onderschrijft dit doel van harte. KNV constateerde al eerder dat de concurrentiepositie van Nederland onder druk staat. Zo is gebleken dat routes voor spoorvervoer van en naar Nederland duurder zijn.
De Koning ziet kansen om de concurrentiekracht en het groeivermogen van de Europese lidstaten te versterken, maar voegt daaraan toe dat dit op sommige terreinen nog te veel belemmeringen ondervindt. Het transportsysteem is een van de randvoorwaarden voor Europese groei, waar Nederland een belangrijke rol in heeft en waarvan Nederland in belangrijke mate kan profiteren.’

Lange termijn spooragenda

Het is nog onduidelijk hoe de lange termijn spooragenda eruit zal zien. ‘De Begroting maakt duidelijk dat het een ambitieuze aangelegenheid zal worden en dat de sector bij de formulering van de ambities betrokken wordt KNV juicht dit van harte toe. De aansluiting van Nederland op de drie Europese Rail Freight Corridors zou wat KNV betreft een van de speerpunten moeten zijn. Net als het 3e spoor bij Emmerich-Oberhausen, waardoor de Betuwelijn echt volledig aangesloten is op het Duitse net. Wat KNV betreft houdt de ambitie niet op bij de infrastructuur alleen. Bijvoorbeeld zou in de LTSA ook een ambitie moeten worden opgenomen over een verbetering van de concurrentiepositie van het spoorgoederenvervoer, bijvoorbeeld dat de kosten van treinexploitatie in Nederland niet hoger zijn dan in onze buurlanden.’

Bezuinigingen ILT en ProRail

KNV hoopt dat de bezuinigingen bij Prorail, Rijkswaterstaat en ILenT de opgebouwde klantrelaties niet beschadigt. ‘KNV hoopt dan ook dat de taakstelling bij deze organisaties zorgvuldig wordt uitgevoerd, waarbij geleerd wordt van eerdere bezuinigingsronden en het geluid van de klant gehoord wordt.’

Verhoging dieselaccijns
De dieselaccijnsverhoging is voor de ondernemers in het touringcarvervoer en taxisector een behoorlijke lastenverzwaring. De concurrentiepositie van Nederlandse busbedrijven ten opzicht van de buitenlandse collega’s komt er extra mee onder druk te staan.

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter