KNV: ‘Eén-loket-oplossing Keyrail verzandt in compromis’

735

Het besluit van staatssecretaris Mansveld het beheer van de spoorinfrastructuur voor het goederenvervoer onder te brengen bij Keyrail, is volgens branche-organisatie Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) een ontoereikend compromis. Toch oogt de oplossing volgens KNV goed. ‘Er komt één goederenloket, een lang gekoesterde wens van KNV.’

keyrail‘Als voorop staat dat Keyrail het centrale bedrijf voor beheer van infrastructuur voor spoorgoederenvervoer wordt, dan zullen ook capaciteitstoewijzing, verkeersleiding, technisch beheer en onderhoud op Betuweroute en Haven Spoorlijn en verdere capaciteitstoewijzing voor goederentreinen op het gemengde net, internationale samenwerking en marktontwikkeling aan Keyrail dienen te worden uitbesteed. De staatssecretaris geeft hierover geen uitsluitsel.’

Volgens KNV blijft zoals het er nu naar uit ziet, de ongewenste situatie bestaan waarin vervoerders te maken hebben met twee organisaties voor het goederenvervoer gewoon voortbestaan. Ad Toet: ‘Wat nu voorligt is een moeizaam compromis met twee infrastructuurbeheerders, die met opgesplitste verantwoordelijkheden en bijbehorende problemen, de goederenvervoerders gaan bedienen.’

Splitsing verbieden
Elders in Europa hebben volgens KNV nationale oplossingen voor beheer van spoorinfrastructuur reeds eerder voor problemen gezorgd. ‘Het 4e Spoorpakket, zoals door de Europese Commissie op 30 januari voorgelegd aan de EU lidstaten en het Europese Parlement, verbiedt zelfs het onderbrengen van infrastructuurtaken bij aparte ondernemingen. De oplossing met verdeelde taken, zoals voorgesteld door de adviseurs van Keyrail, is strijdig met de nieuwe EU wetgeving.’
Volgens KNV vereist het zeer druk bereden Nederlandse spoornetwerk een goede samenwerking tussen de beheerder van infrastructuur en de vervoerders van reizigers en goederen. ‘Het onderbrengen van sommige infrastructuur beheertaken bij een aparte onderneming biedt geen garantie op optimale benutting van het spoornet of op klantvriendelijk gedrag van de infrastructuur manager en kan zelfs extra overheadkosten opleveren. Het één-goederenloket-compromis kan als middel erger zijn dan de kwaal.’