Kiwa: ‘Verhaal Volkskrant feitelijk onjuist’

1243

Kiwa: 'Verhaal Volkskrant feitelijk onjuist' ‘Feitelijk onjuist op cruciale onderdelen en vooral gebaseerd op foutieve aannames van de redacteuren, waarbij niet bestaande dwarsverbanden tussen partijen worden gelegd’, is de reactie van Kiwa op het in de Volkskrant gepubliceerde verhaal over Melanie Schultz van Haegen en haar man Haro.

Kiwa zegt de redacteuren van de Volkskrant meerdere malen de juiste feiten te hebben aangereikt, maar die zijn niet of onvoldoende in het gepubliceerde stuk terechtgekomen.

Een aantal van de feiten volgens Kiwa:

  • Na de openbare aanbesteding eind 2008 lag vast binnen welke bandbreedte de tarieven in de periode 2010-2013 maximaal mochten stijgen. Deze door Kiwa gehanteerde tabellen (inclusief maximering) vormden deel van de openbare aanbesteding en waren dus sindsdien aan alle partijen in de branche bekend. Ook is aan de branche door Kiwa inzicht verschaft in de kosten: de uitgifte van vergunningen is voor Kiwa slechts marginaal winstgevend.
  • De heer Schultz van Haegen heeft zijn adviseurschap voor Kiwa beëindigd op het moment dat duidelijk werd dat zijn vrouw minister zou worden. Hoewel de heer Schultz van Haegen gedurende korte tijd nog een klein pakket aandelen bezat, had hij verder geen enkele bemoeienis met of invloed op (het handelen van) Kiwa.
  • De heren Hesselink en Meekma liepen in het verleden en lopen tot de dag van vandaag aanzienlijke financiële risico’s met hun aandelen in Kiwa. Was er sprake van waardestijging, dan werd die opnieuw in het bedrijf geïnvesteerd. Overigens zijn intussen circa 200 medewerkers van Kiwa zélf aandeelhouder in het bedrijf.

Meer over politiek en transport:
Kiwa: ‘Verhaal Volkskrant feitelijk onjuist’
Boete afsnijden vaarroute Wadden van 7.600 naar 78.000 euro
Meer EU-geld voor vaarwegen
Minister houdt vast aan inkrimpen bedieningstijden bruggen en sluizen
Boontjes nog in 2013 verdiept
N35 van 1×2 naar 2×2 rijstroken