Mobiliteitsbalans 2013: ‘Minder files door wegverbredingen’

469

Tussen 2008 en 2012 nam het tijdverlies door files en verkeersdrukte op het hoofdwegennet met 32 procent af. Dit kwam vooral door de aanleg van spits- en plusstroken en wegverbredingen en door verkeersmanagement. Ook de economische crisis heeft de laatste jaren bijgedragen aan de afname van het tijdverlies. Na 2014 nemen de files naar verwachting weer toe door een aantrekkende economie en toename van het verkeer.

Minder files door wegverbredingenDit concludeert het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in Mobiliteitsbalans 2013. In de Mobiliteitsbalans (download 12 Mb) geeft het KiM jaarlijks een overzicht van de stand van zaken van de mobiliteit in Nederland.

Meer studenten
Sinds 2005 is de groei van het autogebruik aan het afnemen. Vooral jongvolwassenen gingen de afgelopen jaren steeds minder autorijden. Dit kwam onder meer door de afname van het aantal werkende jongeren en de toename van het aantal studerende jongeren die bovendien in de stedelijke gebieden wonen. De status van het autobezit onder Nederlandse jongvolwassenen is vooralsnog echter onveranderd. Het KiM verwacht daarom niet dat de afname van de automobiliteit onder jongvolwassenen zich verder zal voortzetten.

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter