Ketenaansprakelijkheid niet van toepassing op transport

850

DEN HAAG – De ketenaansprakelijkheid voor opdrachtgevers voor de correcte uitbetaling van het cao-loon door opdrachtnemers gaat niet van toepassing zijn op transport- of expeditieovereenkomsten. Dat heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geantwoord bij de behandeling van de Wet Aanpak Schijnconstructies in de Eerste Kamer.

Minister Asscher onderzoekt verdringing op arbeidsmarktNa lange en intensieve lobby van verladersorganisatie EVO lijkt de minister nu ook in te zien dat ketenaansprakelijkheid, gelet op de complexiteit en aard van transportketens, lastig te regelen is. Of de ketenaansprakelijkheid van toepassing is, hangt af van de contractvorm. ‘Als in de transportsector de opdrachtgever gebruikmaakt van overeenkomsten van opdracht of van aanneming van werk, kan de werknemer op vergelijkbare manieren als in andere sectoren gebruikmaken van de ketenaansprakelijkheid. De gebruikelijke contractvormen voor het laten verrichten van arbeid komen daarvoor in aanmerking’, aldus de minister.

Verantwoordelijkheid

Over drie jaar wordt de wet geëvalueerd. Bij de totstandkoming van de wet hadden voorstanders en bedenkers wel degelijk de intentie ook de ketenaansprakelijkheid voor opdrachtgevers binnen vervoersketens van toepassing te laten zijn. Naar verwachting blijven de ogen de komende jaren dus gericht op mogelijke misstanden met betrekking tot correcte loonbetaling in het transport.

Beginsel

EVO heeft vanaf het begin van de lobby gesteld dat volledige ketenaansprakelijkheid in beginsel ongewenst is, maar benadrukt dat verladers wel degelijk verantwoordelijkheid nemen. Gebeurt dat onvoldoende, dan houdt minister Asscher nadrukkelijk de mogelijkheid open om dit over drie jaar alsnog te regelen.

Met vertegenwoordigers van het beroepsgoederenvervoer werkt EVO aan een keurmerk. Dit moet bijdragen aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en opdrachtgevers in de transportsector om verdere wetgeving, bijvoorbeeld alsnog aansprakelijkheidstelling van verladers, te voorkomen. (Bron: EVO)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief