Kentekening van tractoren weer een belangrijke stap dichterbij

407

Minister Schultz van Haegen heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over haar plannen met betrekking tot de kentekening van lbt’s (land- en bosbouwtrekkers), mmbs’en (motorrijtuig met beperkte snelheid) en getrokken materieel. Transport en Logistiek Nederland (TLN) is blij met het besluit van de minister om naar een algeheel kentekenplicht te gaan.

De Minister stelt namelijk dat in principe alle lbt’s en mmbs’en die op de openbare weg rijden, moeten worden voorzien van een kenteken. Zij wil beginnen met nieuwe voertuigen en voertuigen waarmee harder dan 25 km per uur gereden kan worden.

Evidente voordelen

Kentekening heeft volgens de minister en TLN vele evidente voordelen: controle op de voertuigeisen, gerichtere afgifte van ontheffingen, verbetering van de verkeersveiligheid, voldoen aan verplichte Europese regelgeving, adequate handhaving door politie en wegbeheerders, verhoging van de exportwaarde van tractoren en Tractorrijbewijs verplicht per 2015mmbs’en, bemoeilijken van omkatten en verhandelen van gestolen voertuigen. Deze voordelen voor zowel maatschappij als gebruiker wegen wat TLN betreft dan ook ruimschoots op tegen de becijferde kosten van kentekening.

Geen snelheidsverhoging

De minister geeft ook een duidelijk signaal af over de door sommigen bepleite snelheidsverhoging voor tractoren van 25 naar 40 km/u zónder kentekening. Gesteund door provincies, gemeenten en waterschappen en TLN stelt zij dat een snelheidsverhoging alleen in combinatie met de kentekenplicht kan worden ingevoerd, omdat alleen dan adequaat gecontroleerd en gehandhaafd kan worden of die voertuigen technisch veilig en legaal 40 km/u kunnen rijden.

Stappen maken

De minister komt met haar brief tegemoet aan een meerderheid in de Tweede Kamer. Een motie van de hand van Attje Kuiken van de PvdA heeft vorig jaar een meerderheid voor kentekening opgeleverd. TLN gaat er van uit dat de kentekenplicht nu snel in wetgeving wordt opgenomen. Naast een kentekenplicht is TLN ook groot voorstander van de invoering van het T-rijbewijs. Al deze maatregelen dienen primair om de verkeersveiligheid te verbeteren, maar tevens wordt met de maatregelen oneigenlijke concurrentie in het goederenvervoer aangepakt. (Bron: TLN)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief