Kenteken trekkers: EVO ontevreden, TLN blij

927

Verladersorganisatie EVO of de invoering van een trekkerkenteken zinvol is. Voor Transport en Logistiek Nederland (TLN) is de invoering ‘een belangrijk succes’. Gisteren stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel om trekkers een kenteken te geven.

trekkerPvdA-Kamerlid Attje Kuiken stelde voor om trekkers van een kenteken te voorzien. De Tweede Kamer stemde daar gisteren mee in. De minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen, zei in een eerder overleg dat het aan de Kamer was om een besluit te nemen over het trekkerkenteken. Nu dit is gebeurd, gaat de minister dit plan uitwerken.

EVO stelt vraagtekens bij de proportionaliteit en effectiviteit van de maatregel. ‘Ondernemers worden door de maatregel opgezadeld met extra administratieve rompslomp en kosten, terwijl het gaat om een relatief klein probleem. Er is bovendien een trekkerrijbewijs op komst. Dit zien wij als een effectiever middel om het veilig gebruik van bos en landbouwtrekkers te bevorderen.’

Belangrijk succes
Voor Transport en Logistiek Nederland (TLN) ziet de invoering van het trekkerkenteken als een belangrijk succes. ‘Het kenteken is essentieel om het toezicht op tractoren te verbeteren en daarmee de verkeersveiligheid te versterken en oneigenlijke concurrentie tegen te gaan. aarlijks vallen zo’n 16 doden en 100 gewonden in het verkeer als gevolg van ongevallen waarbij een tractor betrokken is. Doordat tot op heden een kentekenplicht ontbreekt, kunnen politie en justitie nauwelijks handhaven op overtredingen en misbruik van tractoren. TLN hamert daarom al jaren op strengere kwaliteit- en veiligheidseisen en een kentekenplicht voor tractoren.’

Verkeersveiligheid
TLN signaleert een jaarlijks sterk toenemend gebruik van tractoren op de openbare weg. Niet alleen voor traditioneel doeleinden in de landbouw, waar de afstanden door ruilverkaveling en vergrootte percelen steeds langer worden, maar vooral ook voor bouw- en infrawerkzaamheden, zoals grondverzet.

‘Een tractor met aanhanger die wordt ingezet voor het goederenvervoer heeft vergelijkbare afmetingen en gewichten als een grote vrachtauto met aanhanger, rijdt met gemak 60 km/u, ook al is wettelijk maar 25 km/u toegestaan, en legt tientallen kilometers op de openbare weg af. Die moet je dus navenant kunnen handhaven en een kenteken is daarbij absoluut noodzakelijk,’ aldus TLN voorzitter Alexander Sakkers.

Oneigenlijke concurrentie
Het is TLN al jaren een doorn in het oog dat tractoren worden ingezet voor het beroepsgoederenvervoer, maar tot nu toe was er nooit een meerderheid in de Tweede Kamer bereid om een verplicht kenteken voor tractoren in te voeren. Volgens TLN heeft de Kamer een belangrijk besluit genomen. ‘Tractoren zijn bewezen verkeersonveiliger, maar kunnen door gebrek aan afdoende eisen en regelgeving veel goedkoper dan vrachtauto’s worden ingezet voor hetzelfde werk op dezelfde wegen. Deze oneigenlijke vorm van concurrentie wordt door de overheid aangewakkerd doordat afdoende regels en eisen voor tractoren ontbreken.’

De sector kiepautobedrijven verliest volgens TLN jaarlijks alleen al zo’n 10% aan omzet door oneigenlijke concurrentie met tractoren. ‘En juist in de bouw- en infrasector hebben veel transportondernemers het zwaar te verduren. Een kentekenplicht is een belangrijke stap die bijdraagt aan adequaat toezicht op de wijdverbreide ongecontroleerde inzet van tractoren.’