Kees de Vries in Raad van Commissarissen NPRC

1089

ROTTERDAM Kees de Vries treedt per direct toe tot de Raad van Commissarissen van de NPRC. Zaterdag 7 oktober stemden de leden van de NPRC tijdens de Algemene Ledenvergadering van de coöperatie in grote meerderheid in met de voordracht van de nieuwe kandidaat. De Vries volgt aftredend commissaris Jan Veldman op in de raad.

Directeur Stefan Meeusen is verheugd over de benoeming van de Vries. ‘Kees heeft een enorm track record opgebouwd in de sector en ik ken hem als iemand met een groot hart voor de binnenvaart. Door zijn jarenlange ervaring heeft hij bovendien een groot en belangrijk netwerk opgebouwd.’
De Raad van Commissarissen van de NPRC is belast met het brede toezicht op de coöperatie en functioneert tevens als strategisch klankbord.

Geen onbekende
Kees de Vries is niet onbekend in de Binnenvaart. Tot eind 2015 was hij 24 jaar directeur bij de nautisch technische brancheorganisatie Koninklijke Schuttevaer. Naast de belangenbehartiging op infrastructurele zaken was de Vries vanuit Schuttevaer ook betrokken bij onder andere het Bureau voorlichting Binnenvaart, Bureau Telematica Binnenvaart en Inland Navigation Europe. Sinds 2016 zet de Vries zijn opgebouwde kennis over de binnenvaart in als zelfstandig adviseur. Zo was hij betrokken bij een aantal studies over het gebruik van natte infrastructuur bij lokale overheden. Daarnaast is hij recent gestart als deeltijd directeur External affairs bij de maatschappelijke onderneming Sea Ranger Service.