Katoen Natie claimt 16.000 euro per staker

865

Topman Fernand Huts van Katoen Natie Terminals heeft bij de stakers in zijn bedrijf in de Antwerpse haven een claim van 16.000 euro neergelegd. Werknemers staken al sinds woensdag 26 juni omdat volgens de vakbonden bij Logisport, onderdeel van de Katoen Natie groep, werk wordt gedaan door niet-havenarbeiders.

Katoen Natie claimt 16.000 euro per stakerDe vakbonden eisen van Katoen Natie toegang tot het magazijn en de loods  van Logisport. Volgens Huts kan dit niet. ‘Aan dit verzoek kan om evidente redenen geen gevolg worden gegeven door Katoen Natie Terminals. Inderdaad, zij kan geen toegang verlenen tot gebouwen van een andere firma.’

Katoen Natie Terminals zegt contact opgenomen te hebben met de directie van de andere vennootschap over de situatie en verkreeg volgende informatie:

  • Er stelt zich geen enkel probleem binnen dat bedrijf en er wordt gewerkt onder een geldige CAO, waarin alle partijen zich vinden en welke al meer dan 20 jaar in goede verstandhouding wordt toegepast.
  • De uitvoering van de activiteiten van de betrokken vennootschap gebeuren onder een statuut dat niet ter discussie wordt gesteld door de werknemers, noch door de vakbonden binnen dat paritair comité.
  • Het bedrijf is verbolgen over de actie van de vakbonden en vind het onaanvaardbaar dat de vakbonden een staking organiseren in het ene bedrijf omdat in een andere onderneming niet wordt ingegaan op hun ongegronde eisen.
  • Het bedrijf is tevens ontsteld over de volkomen onjuiste aantijgingen in de pers over illegale tewerkstelling van Polen of andere nationaliteiten.

‘Gelet op het voornoemde kan de staking niet anders dan beschouwd worden als een doelloze staking’, concludeert Katoen Natie.

Wegens de schade die inmiddels geleden werd en nog verder zal berokkend worden, heeft Katoen Natie Terminals volgens eigen zeggen voorlopig geen andere mogelijkheid dan deze schade te verhalen op de actievoerders. Topman Fernand Huts heeft dan ook een schadeclaim van 16.000 euro per staker neergelegd.

Meer nieuws over haven Antwerpen:
Antwerpse haven beste plek voor logistieke bedrijven
Vlaamse en Nederlandse zeehavens lanceren website ‘Duurzame Zeehavens’
Total steekt 1 miljard in modernisering productiecomplex Antwerpen
Haven A’werpen breidt uit: bewoners moeten verhuizen
Overslag Antwerpse haven groeit licht