Kanaal naar Charleroi in Halle wordt breder en dieper

841

Het kanaal naar Charleroi in Halle krijgt de komende jaren een grondige facelift.  Beheerder Waterwegen en Zeekanaal en de stad Halle hebben vandaag officieel het protocol ondertekend om het kanaal breder en dieper te maken. Ook worden de bruggen verhoogd.

Globaal gezien wordt de kanaalbodem bijna twee meter verdiept en wordt de vaarwegbreedte vergroot tot 28 meter in het stadscentrum en onder de spoorwegbruggen en 40 meter buiten de stadskern. Verdere ingrijpende werken zijn de bouw van nieuwe sluizen in Lembeek en Halle en het vervangen van de Zenneduikers onder het kanaal ter hoogte van Nederhem en de oude Zennearm in Lembeek.

Uit 1930

De laatste globale vernieuwing van het kanaal naar Charleroi op het Vlaamse grondgebied dateert van de jaren 1930. ‘Toen werd het kanaal heraangelegd om schepen tot 600 ton te kunnen ontvangen. Ondanks verschillende tussentijdse aanpassingswerken, stemt het kanaal vandaag echter niet meer overeen met de hedendaagse normen: Kanaal naar Charleroi in Halle wordt breder en diepermoderne schepen van 1350 ton kunnen er wel gebruik van maken, maar de beperkte afmetingen en diepgang van de vaargeul vormen daarbij een constante belemmering.  Daarenboven zijn de bruggen niet aangepast aan de huidige verkeersstromen en is de doorvaarthoogte onder de bruggen te beperkt om containervaart toe te laten. Het kanaal kan daardoor zijn rol als belangrijke doorvoeras op het Europese waterwegennet (het zogenaamde TEN-T-netwerk) onvoldoende vervullen, terwijl de kosten voor het onderhoud van de verouderde bruggen en sluizen hoog oplopen.’

Bruggen

Ook de bruggen op het grondgebied van Halle worden aangepakt. De bestaande sasbruggen en de Malheidebrug worden herbouwd op een standaard doorvaarthoogte van zeven meter en er komen twee nieuwe bruggen bij: een vaste brug voor het wegverkeer tussen de René De Boecklaan en de Vogelpers en een voetgangersbrug in het verlengde van de huidige brug over de sporen aan de Sint-Annastraat.
De Bospoortbrug, die in het recente verleden nog toe was aan een noodherstelling, wordt vervangen door een beweegbare tafelbrug, die enkel toegankelijk zal zijn voor fietsers en voetgangers en voor het openbaar vervoer. Na de aanleg van de nieuwe Bospoortbrug wordt de huidige noodbrug voor voetgangers en fietsers afgebroken.

Eind 2030 klaar

De feitelijke werken beginnen in 2016. Eerst worden de verschillende bruggen in het stadscentrum aangepakt, gevolgd door de herbouw van de Zenneduiker ter hoogte van Nederhem en de heraanleg van de Graankaai, de Willamekaai,en de Suikerkaai. Daarna worden de oevers buiten het stadscentrum aangepakt en worden de nieuwe sluizen gebouwd. Tot worden de nodige verdiepingsbaggerwerken uitgevoerd worden en de bestaande sluizen afgebroken.  Tegen 2030 zou het vernieuwde kanaal een feit moeten zijn. De totale kostprijs van de moderniseringswerken in Halle wordt geraamd op 145 miljoen euro. (Bron: W&Z)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief