Kamervragen over congestie op terminals haven Rotterdam

641

DEN HAAG – Tweede Kamerlid Albert de Vries (PvdA) heeft aan minister Schultz van Infrastructuur en Milieu vragen gesteld over de congestie in de Rotterdamse haven. Hij haalt daarbij onder meer de brandbrief aan die het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) en de Vereniging van Nederlandse Inland Terminal Operators (VITO) aan de minister stuurde.

ectvertragingCBRB en VITO vroegen de minister om een probleemanalyse uit te werken, te zoeken naar oplossingen, erop toe te zien dat onvermijdelijke schade wordt geminimaliseerd en te zorgen voor juiste informatie over schade die het achterland lijdt als gevolg de wachttijd van vijf à zes dagen die volgens de binnenvaartsector regelmatig voorkomt als gevolg van de congestie in de zeehaven.

Is het waar?

De Vries wil van de minister weten of het waar is dat opnieuw ernstige congestie dreigt in de Rotterdamse haven, aangezien de nieuwe containerterminals op de Tweede Maasvlakte niet op tijd klaar zijn om de groeiende ladingstroom in de Rotterdamse haven op te kunnen vangen. ‘Wat zijn de redenen voor de vertraging bij de ingebruikstelling van de nieuwe terminals op de Tweede Maasvlakte en welke acties heeft u ondernomen/onderneemt u samen met het Havenbedrijf Rotterdam om de nieuwe terminals zo snel als mogelijk in bedrijf te hebben?’

Concurrentie

De Vries vreest dat de langdurige congestieproblemen gevolgen hebben voor de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven en vraagt de minister welke maatregelen noodzakelijk zijn om de schade aan die concurrentiepositie te beperken.

Binnenvaartvervoerder Contargo liet eerder deze week doorschemeren dat verladers het vervoer over water weer verlaten en toch weer vaker voor vrachtvervoer over de weg zullen kiezen. De Vries wil weten of er nu al meer congestie op bijvoorbeeld de A15 te zien is. Hij vraagt de minister of er mogelijkheden zijn om tijdelijk meer gebruik te maken van de Betuweroute.

Conflicten

Het Tweede Kamerlid wil ook weten welke rol de nasleep speelt van het jarenlange conflict in de Rotterdamse haven tussen Europe Container Terminals (ECT) en het Havenbedrijf over de toelating van nieuwe stuwadoors op de Tweede Maasvlakte. ‘En hoe verlopen de gesprekken tussen FNV Havens, Rotterdam World Gateway (RWG) en rederijen over het conflict over de arbeidsvoorwaarden voor vaste werknemers bij de nieuwe terminal? Ziet u voor uzelf een rol weggelegd om te zorgen dat deze conflicten (arbeidsvoorwaarden) de reeds forse problemen (vertraging terminals en daarmee samenhangende congestie) niet verergeren?’ (Bron: Tweede Kamer)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief