Kamervragen over overdragen bedrijfsaansluitingen spoor

695

Het Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) heeft aan staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu vragen gesteld over het feit dat bedrijven niet staan te trappelen om hun stukje spoor over te nemen.

De NS wil van de spooraansluitingen af omdat het niet meer tot haar kerntaak behoort om de aansluitingen te beheren. Voor de door de NS beoogde nieuwe eigenaren, bedrijven met een spooraansluiting, geldt volgens verladersorganisatie EVO echter hetzelfde. ‘Deze bedrijven zijn namelijk geen specialisten in spoorbeheer. ProRail is dat wel. EVO stelt daarom dat ProRail de meest logische partij is om het eigendom en beheer van bedrijfsspoortaansluitingen over te nemen.’

Aangesloten blijven

Kamervragen over bedrijfsaansluitingen spoorVan Tongeren vindt het belangrijk dat bedrijven – ook vanuit het oogpunt van de milieudoelstellingen van het kabinet en de positieve milieuprestaties van het spoorgoederenvervoer – op een goede wijze aangesloten blijven op het spoornet. Daarom wil ze van de staatssecretaris weten welke maatregelen ze neemt u om meer bedrijven hun goederen over het spoor te laten vervoeren. Ook wil ze van Mansveld weten hoeveel bedrijven er meer of minder van het spoor gebruik zijn gaan maken de afgelopen vijf jaar.

Overheidsbijdragen

Het Tweede Kamerlid vindt verder dat overheidsbijdragen voor het faciliteren van spoorvervoer in het algemeen, ook zouden moeten gelden voor het spoorgoederenvervoer. Ze vraagt Mansveld dan ook te onderzoeken of de taken van NS voor wat betreft de bedrijfsspooraansluitingen kunnen worden ondergebracht bij ProRail.

EVO wil dat de staatssecretaris het verzoek om onderzoek oppakt en op korte termijn met de betrokken partijen om de tafel gaat om tot een acceptabele oplossing te komen. ‘Met het oog op de uitstoot van CO2 en fijn- en stikstof is het spoorgoederenvervoer schoner dan andere modaliteiten. Het kabinet wil dit daarom stimuleren. EVO stelt echter dat het spoorvervoer juist onaantrekkelijker wordt als bedrijven gedwongen worden om het eigendom en beheer, soms over meer dan honderden meters spoor in de openbare ruimte, over te nemen.’ (Bron: Tweede Kamer)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief