Kamervragen over advies opheffen dorp Moerdijk

498

Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld over het advies van Ed Nijpels om de economische ontwikkeling van haven- en industriegebieden in Moerdijk voorrang moet krijgen boven de leefbaarheid van het dorp.

Kamervragen over advies opheffen dorp MoerdijkDe commissie onder aanvoering van oud-minister Ed Nijpels adviseerde vorige week het dorp Moerdijk maar op te heffen zodat het plaats kan maken voor de groei van de haven. De commissie onderschreef de kijk op de potentie van het Zeehaven- en Industrieterrein maar zet vraagtekens bij de huidige structuur en stuurt aan op een maatschappelijke discussie over de toekomst van het dorp Moerdijk.

Niet opgeven
Burgemeester Klijs wil zijn dorp niet direct opgeven. ‘Uiteraard hebben we het advies van de Commissie Nijpels uiterst serieus genomen. Maar zowel uit oogpunt van leefbaarheid als uit economisch perspectief is er geen noodzaak om afscheid te nemen van de kern Moerdijk als volwaardige woonkern. Met het geplande investeringspakket en het plafond in de milieubelasting zijn we van mening dat we het dorp wel degelijk een perspectief kunnen bieden als woonkern. Bovendien betekent een dergelijke discussie nogal wat. Het raakt de basis van het dagelijks leven van mensen. Dat doe je niet zo maar.’

Lomp
Ouwehand kwalificeert de opvatting van Nijpels dat de gezondheid en het welbevinden van de inwoners van Moerdijk aan de kant geschoven kunnen worden voor de uitbreiding van haven- en industriegebieden in de buurt van dit dorp als onbehoorlijk en lomp. ‘Kunt u zich voorstellen dat inwoners van Moerdijk ernstig verontrust zijn over de plannen over de ontwikkeling van haven- en industriegebieden en over het geringe belang dat de commissie Nijpels aan hun dorp en hun leefbaarheid blijkt te hechten?’, vraagt Ouwehand aan de minister. Ik vraag de minister de inwoners van Moerdijk zo snel mogelijk gerust te stellen door duidelijk te maken dat het advies van de commissie Nijpels niet past in de manier waarop de overheid in Nederland met haar burgers om wil gaan.’

Naar de Kamervragen

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter