Kamerleden manen minister tot spoed met anti-piraterijwet

1032
Nu zorgt het Ministerie van Defensie nog voor bescherming tegen piraterij, met de Wet ter Bescherming Koopvaardij moeten rederijen ook private beveiligers kunnen inzetten. (Foto Ministerie van Defensie)

DEN HAAG VVD en CDA willen van minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid nu wel eens weten hoe het staat met de invoering van de Wet ter Bescherming Koopvaardij. De Raad van State bracht in januari van dit jaar advies uit en de Kamerleden vragen de minister het reparatiewetsvoorstel nog deze maand in te dienen bij de Kamer. Ze spreken van ‘een zeer traag en teleurstellend verlopend proces’.

De nieuwe wet maakt het mogelijk dat in gevallen waar de overheid niet in bescherming kan voorzien tegen piraterij rederijen particuliere beveiligers kunnen inzetten, maar de invoering van de wet lijkt een gebed zonder einde te worden. De Tweede Kamer stemde bijna drie jaar gelden al in met het voorstel van de Wet ter Bescherming Koopvaardij. VVD, CDA, SGP, FvD, CU, PVV, 50PLUS en Denk zorgden voor een meerderheid van 89 zetels. De Eerste Kamer nam het voorstel van de Wet ter Bescherming Koopvaardij ruim een jaar later aan. Dit keer zorgden VVD, CDA, SGP, CU, PVV, OSF, 50PLUS en D66 voor een meerderheid van 52 zetels. Vorig jaar maakte minister Grapperhaus bekend de invoering van de Wet ter Bescherming Koopvaardij met een jaar te moeten uitstellen. De wet zou per 1 januari 2021 worden ingevoerd, maar dit werd verplaatst naar 2022. Momenteel werkt het ministerie van Justitie en Veiligheid aan de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) die bij de wet hoort en een gewijzigd wetsvoorstel. Redersvereniging KVNR spreekt van ‘een traject wat erg langzaam vordert’.

ILT vertraagt
Tweede Kamerleden Sven Koopmans (VVD) en Wytske Postma (CDA) wijzen de minister in hun vragen aan de lange weg om te komen tot de wet die alle schepen en bemanningen onder Nederlandse vlag moeten beschermen tegen piraterij. ‘Herinnert u zich dat de Wet ter Bescherming Koopvaardij op 13 maart 2018 in de Tweede Kamer en op 19 maart 2019 in de Eerste Kamer is aanvaard?’ De Kamerleden vragen Grapperhaus daarom de laatste stand van zaken te geven met betrekking tot de reparatiewet Bescherming Koopvaardij, het besluit Bescherming Koopvaardij, de ministeriële regeling Bescherming Koopvaardij en de voorbereidingen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De moeizame aanwijzing van de ILT om specifieke taken als handhaving, certificering en toezicht uit te gaan voeren, en door de politieke discussie over de financiering van deze voor ILT nieuwe taken, zou vooral voor verdere vertraging zorgen. Voor de zekerheid vragen ze Grapperhaus daarom of hij nog steeds voornemens is om de wet, indien mogelijk, nog dit jaar, maar uiterlijk op 1 januari 2022 in werking te laten treden.
De Kamerleden vragen Grapperhaus verder de Golf van Guinee bij de aangewezen zeegebieden op te nemen bij de inwerkingtreding van de wet of zo spoedig mogelijk daarna.