Kamer wil afschaffing regels gemengde afvalstromen

690

Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat belemmeringen bij de import van gemengde afvalstromen weggenomen moeten worden. Verladersorganisatie EVO vindt het verstandig dat de Kamer deze overbodige regeldruk verwerpt. ‘Recylingsmogelijkheden kunnen nu weer optimaal benut worden.’

Tweede Kamer wacht op aanvalsplan spoorgoederenvervoerEVO heeft de afvalstoffenregels al jaren in haar top-10 van belemmerende en kostenverhogende regels staan. ‘De EVOA-regels (Europese Verordening Grensoverschrijdend Vervoer van afvalstoffen) vormen een forse belemmering in recyclingmogelijkheden. Dit komt met name door verschillende interpretaties van vergunningeisen, handhaving en registratieverplichtingen voor het vervoer van afvalstoffen. Dit leidt tot administratieve lasten, vertragingen en daardoor belemmeringen om te recyclen.’

EVO pleit er bij de Tweede Kamer voor om in Europees verband te streven naar een eenduidige Europese interpretatie van de regels die nog wel gelden voor het grensoverschrijdend vervoer van afvalstoffen.

Bron: EVO