Kamer stemt voor structureel handhaven weekendrust truckers

946
Een motie voor de verhoging van de boetes bij overtreding van de weekendrust haalde het niet. (Foto Erik van Huizen)

DEN HAAG De Tweede Kamer vindt dat de regering structureel moet gaan handhaven op de weekendrust voor vrachtwagenchauffeurs. Jasper van Dijk van de SP vroeg de regering in een motie ‘niet slechts te gaan handhaven door middel van enkele gerichte acties’ maar dat structureel te gaan doen ‘op alle relevante plaatsen’. De volledige Kamer stemde voor.

Twee andere moties van het SP Kamerlid haalden het niet. Van Dijk wilde ook dat de capaciteit van de Inspectie Leefomgeving en Transport dusdanig zou worden uitgebreid dat adequate handhaving mogelijk zou worden. Volgens de SP’er zou de Inspectie te weinig capaciteit hebben om adequaat te kunnen handhaven op de verplichte 45 uur weekendrust. De motie haalde geen meerderheid. VVD, D66, CDA, ChristenUnie en SGP stemden tegen.

Hogere boetes
Omdat de boetes voor transportondernemingen bij overtreding van de weekendrust weinig indruk maken op de bedrijven, vroeg Van Dijk ook de boetes voor dit soort overtredingen ‘substantieel te verhogen’. Deze motie kreeg eveneens geen meerderheid. Ook hier stemden VVD, D66, CDA, ChristenUnie en SGP tegen.