Kabinet ziet af van verplicht wegen containers

791

Minister Schultz van Haegen ziet af van het voorstel om alle bepakte goederencontainers gecertificeerd te wegen voordat ze aan boord van een schip geplaatst mogen worden. De Tweede Kamer reageerde gisteravond kritisch op dit oorspronkelijke plan. In een motie vroegen VVD en PvdA de minister van Infrastructuur en Milieu om andere maatregelen te onderzoeken, waarna de bewindsvrouw toezegde in internationaal verband niet langer een weegverplichting voor bepakte containers te bepleiten.

containers2Volgens VVD en PvdA drijft de maatregel de vaste lasten van bedrijven omhoog, terwijl onduidelijk is of de maatregel bijdraagt aan het terugdringen van het aantal verloren containers op zee. Verladersorganisatie EVO deelt de kritiek van VVD en PvdA en vindt de toezegging van de minister verstandig. ‘Wij bepleiten als alternatief een wettelijke deadline voor het aanleveren van gewichtsgegevens. Hierdoor beschikken verladers en containerrederijen over de meest actuele gewichtsdata bij het beladen van een schip. Dit vermindert het toch al kleine risico dat containers door gebruik van verkeerde gewichtsgegevens over boord slaan.’

Te laat
Het door verladers opgegeven gewicht van containers wordt soms niet op tijd in de administratie van rederijen verwerkt, waardoor schepen worden beladen met containers die een ander gewicht hebben dan in de laadplannen is opgenomen. In extreme gevallen leidt dat tot stabiliteitsproblemen van het schip, waardoor containers over boord kunnen slaan.

Voor Nederlandse handels- en productiebedrijven die hun goederen in containers laten vervoeren komt de koerswijziging van het kabinet volgens de EVO op het juiste moment. ‘Verladers, eigenaren van de goederen die vervoerd worden, zijn niet vertegenwoordigd in de Internationale Maritieme Organisatie (IMO), het besluitvormingsorgaan van de VN waar maritieme wet- en regelgeving wordt gemaakt. De IMO werkt, tot nu toe mede onder leiding van Nederland, aan strengere regels voor het bepalen van het exacte gewicht van containers. Nu de Nederlandse steun voor dit voorstel komt te vervallen vertrouwen verladers er op dat ook in de IMO het debat over de effectiviteit van de maatregel op gang komt.’
De Kamer stemt aanstaande dinsdag over de motie.

Bron: EVO