Kabinet teleurgesteld in EU over CO2-reductie in transport

384

Het kabinet is teleurgesteld dat de Europese Commissie de reductiedoelstelling voor fossiele brandstoffen loslaat. Daardoor verdwijnt de stimulans voor het ontwikkelen van geavanceerde biobrandstoffen en dat is onwenselijk. Nederland blijft in EU-verband pleiten voor het terugdringen van CO2-uitstoot in het transport.

Mansveld onderzoekt mogelijkheden CalandbrugHet kabinet reageert hiermee op het voorstel van de Europese Commissie over het klimaat- en energiebeleid voor de periode 2020-2030. De kabinetsreactie is door staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu naar de Tweede Kamer gestuurd mede namens minister Kamp van Economische Zaken.

Ambitie
De Europese Unie moet wat betreft Nederland nog dit jaar de ambitie uitspreken de broeikasgasuitstoot in 2030 met minimaal 40% te verminderen. Dat is goed voor het milieu en geeft een impuls aan de internationale onderhandelingen over een nieuw mondiaal klimaatakkoord: de opvolger van het Kyotoprotocol.

Het kabinet vindt het positief dat de Commissie het verminderen van de CO2-uitstoot centraal wil stellen in het Europese klimaat- en energiebeleid. Andere voorgestelde doelen, zoals een percentage duurzaam opgewekte energie, zijn volgens Nederland minder hard nodig indien het CO2-reductiedoel hoog genoeg is. De voorgestelde CO2-vermindering van 40% is dan ook een ‘ondergrens’ om te zorgen dat in 2050 de broeikasgasuitstoot met 80-95% lager is dan in 1990. Dit is wereldwijd afgesproken om te voorkomen dat de aarde deze eeuw meer dan 2 graden Celsius opwarmt.

Onderzoek
Om in te kunnen schatten wat het voorstel van de Commissie voor Nederland betekent, vraagt het kabinet aan het Planbureau voor de Leefomgeving en Energieonderzoek Centrum Nederland  om de effecten ervan in kaart te brengen. (Bron: Ministerie Infrastructuur en Milieu)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van TotaalTrans

Volg TotaalTrans op Twitter