‘Kabinet houdt zich niet aan motie Kamer wegen containers’

544

Het Nederlandse bedrijfsleven trekt aan de bel bij de Tweede Kamer over de rol van de Nederlandse overheid in het internationale debat over het verplicht wegen van containers. Het kabinet pleit bij de Internationaal Maritieme Organisatie (IMO) namelijk voor de introductie van een verplicht gewichtscertificaat voor beladen containers, terwijl de Tweede Kamer het kabinet eerder in een motie heeft gevraagd hier vanaf te zien.

‘Kabinet houdt zich niet aan motie Tweede Kamer wegen containers’Als Nederlandse bedrijven die hun goederen in containers laten vervoeren, deze voortaan eerst gecertificeerd moeten wegen, is dit een lastenverhoging van, naar schatting, honderd miljoen euro schatten EVO, TLN, Fenex, VNO-NCW, Fenedex en de Alliantie van Zeecontainervervoerders AZV. De partijen ramen dat de maatregel het vervoer van containers wereldwijd acht miljard euro duurder zal maken. ‘Dat terwijl onduidelijk is wat het effect van de maatregel is op de veiligheid bij het transport van containers over zee.’

Motie
In maart riep de Tweede Kamer het kabinet in een motie op om af te zien van het nastreven van een internationale weegverplichting voor containers. De Kamer stelde dat het kabinet zich beter sterk kan maken voor het beter vastzetten van containers en een betere informatie-uitwisseling tussen im- en exporterende bedrijven en rederijen. Zo zou het probleem van overboord slaande containers beter aangepakt kunnen worden.

Identiek
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu interpreteerde de motie van de Kamer echter anders. Internationaal steunt het ministerie de plannen voor de weegverplichting nu actief, terwijl deze verplichting identiek is aan het plan van de IMO dat de Kamer eerder dit jaar afwees. Het bedrijfsleven roept de Kamer dan ook op het kabinet te verzoeken bij de laatste IMO-vergadering over dit onderwerp tegen de invoering van de weegverplichting te stemmen. Deze vergadering staat gepland in mei 2014.

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter