Juridische Zaken: Alles over de Wet Werk en Zekerheid (Deel 3)

893

Met ingang van 1 juli 2015 wordt het ontslagrecht ingrijpend gewijzigd en de transitievergoeding geïntroduceerd. De zogeheten ketenregeling ondergaat wijziging. De duur van de WW-uitkering wordt korter. Voor het sluiten van een beëindigingsovereenkomst op basis van wederzijds goedvinden gaat een bedenktijd gelden.

ottolenselinktimesnew2Wijzigingen ontslagrecht:

Twee ontslagroutes
Voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid (2 jaar) dient er om een ontslagvergunning te worden gevraagd bij het UWV.

Voor ontslag wegens (persoonlijke) redenen dient de rechtbank, sector kanton, te worden verzocht om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Nieuw is dat er hoger beroep kan worden ingesteld tegen de beslissing van de (kanton)rechter.

Transitievergoeding

Bij ontslag hebben werknemers met een dienstverband van minimaal 2 jaar recht op een transitievergoeding. De transitievergoeding bedraagt éénderde maandsalaris per dienstjaar en vanaf het 10e dienstjaar geldt een vergoeding van een half maandsalaris. De transitievergoeding bedraagt maximaal € 75.000,- bruto of maximaal een jaarsalaris als het inkomen hoger is dan € 75.000,- bruto.

Een transitievergoeding is niet verschuldigd bij ernstige verwijtbaarheid aan de zijde van de werknemer. Denk hierbij aan  een dringende reden die ook een ontslag op staande voet zou rechtvaardigen.

Bij ernstig verwijtbaar handelen door de werkgever kan de rechter een naar billijkheid te bepalen vergoeding opleggen. De praktijk zal moeten uitwijzen in hoeverre en onder welke omstandigheden rechters toch nog fikse bedragen zullen toewijzen.

Ketenregeling:

Vanaf 1 juli 2015 is er eerder sprake van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd. De arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd wordt van rechtswege een vast dienstverband na 3 aansluitende dienstverbanden in een periode van 2 jaar.

Op arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die zijn aangegaan vóór 1 juli 2015 geldt de ‘oude’ regeling, waarbij gedurende 3 jaren er maximaal 3 contracten voor bepaalde tijd konden worden gesloten, zonder het ontstaan van een contract voor onbepaalde tijd.

Werkloosheidwetuitkering:

Werknemers die langer dan 6 maanden een WW-uitkering ontvangen, worden verplicht al het beschikbare werk te aanvaarden.
De duur van een WW-uitkering wordt geleidelijk afgebouwd van 36 maanden naar 24 maanden.

Bedenktijd:

Wordt de arbeidsovereenkomst beëindiging op basis van wederzijds goedvinden, dan heeft de werknemer 2 weken bedenktijd, waarop de werkgever de werknemer schriftelijk moet wijzen.

Voor meer informatie over de gevolgen van de invoering van de Wet Werk en Zekerheid kunt u contact opnemen met mr. Otto Lenselink (olenselink@buntsma.nl of 076 – 5204044).

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief