JR Shipping neemt zes schepen van Universal Marine over

874

HARLINGEN – Rederijgroep JR Shipping is kort geleden begonnen met een overnameproces waar zes containerfeeder schepen van 1.100 TEU bij betrokken zijn. Dit is het resultaat van een opdracht die de Bremer Landesbank aan de rederijgroep heeft verstrekt.

JR Shipping neemt zes schepen Universal Marine overNa de transitiefase wordt bekeken in hoeverre de schepen in een nieuwe structuur kunnen worden samengebracht en of het mogelijk is daar een herfinanciering bij te realiseren, zodat de schepen de laatste fase van de crisis kunnen overleven. JR Fleet Fund CV staat hierbij model. De rederijdirectie laat weten dat de opdracht en daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheid voor de zes schepen een welkome versterking betekenen voor de rederijorganisatie.

‘Diversificatiekoers’

De opdracht van de Bremer Landesbank sluit goed aan bij de diversificatiekoers van de rederijgroep. Deze koers voorziet onder meer in scheepsmanagementdiensten aan derden. Met deze ‘new business’ wil de rederij haar organisatie verbreden en versterken, wat wenselijk en noodzakelijk is nu de traditionele scheepvaartmarkten al lange tijd in diepe crisis verkeren. De rederij heeft een aansprekende staat van dienst op het gebied van crisismanagement. Eerder wist JR Shipping voor schepen uit haar eigen vloot werkbare eigendoms- en financieringsconstructies te verwezenlijken en verlies van geïnvesteerd vermogen op die manier voor een belangrijk deel te voorkomen.

Ultieme reddingspoging

Een vergelijkbare oplossing staat de Bremer Landesbank voor ogen voor de zes schepen die aan JR Shipping worden toevertrouwd. Het gaat om de zogeheten ‘River’-schepen, vernoemd naar grote rivieren, eerder onderdeel van de vloot van Universal Marine in Krimpen aan den IJssel. De bijbehorende scheeps-CV’s kampen al langere tijd met liquiditeitsproblemen. Die konden worden opgevangen door stand still afspraken met de bank. Deze zijn gemaakt op voorwaarde dat Universal Marine in zijn rol als Beherend Vennoot een oplossing zou vinden in de vorm van een herstructurering. Dat is niet gelukt. In plaats van haar hypotheekrechten in te roepen, heeft de Bremer Landesbank besloten JR Shipping in te schakelen voor een reddingspoging.

In volle gang

Er is allereerst een aanvang gemaakt met de overdracht van de schepen en CV’s aan JR Shipping. Universal Marine werkt hier constructief aan mee. Doel is dat JR Shipping het commerciële, financiële en operationele beheer over de schepen volledig overneemt. Alle beslissende stappen hiervoor zijn intussen gezet. Vennootrelaties in de ‘River’-schepen – onder wie zich ook vennootrelaties van de rederijgroep bevinden – zijn per uitgebreide brief van de acties en ambities op de hoogte gesteld. Het team van JR Ship Investments gaat de belangen van de investeerders dienen en zal een sleutelrol spelen in de communicatie en betrokkenheid.

Nieuwe perspectieven

Na de transitiefase gaat de rederijgroep werken aan een duurzame oplossing in de vorm van een herstructurering en herfinanciering in de geest van het geslaagde herstructureringfonds JR Fleet Fund CV. Hierbij worden de vennootrelaties uiteraard nauw betrokken. Einddoel is te komen tot een constructie die de vennootrelaties weer enig perspectief biedt op herstel van geïnvesteerd vermogen. De schepen mogen niet verloren gaan nu het einde van de crisis zo nabij is. De Bremer Landesbank verleent gedurende dit proces extra opschorting van aflossingsverplichtingen aan de CV’s en zorgt ook voor aanvullende kredietfaciliteiten waarmee de CV’s kunnen blijven voldoen aan hun verplichtingen aan derden. (Bron: JR Shipping)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief