Internationale duurzaamheidsprijs voor Havenbedrijf Amsterdam

606

Havenbedrijf Amsterdam heeft tijdens de IAPH World Ports Conference in Los Angeles de zilveren IAPH Port Environment Award 2013 ontvangen. Met deze nieuwe prijs behoort het havenbedrijf tot de wereldwijde top van duurzame zeehavens.

Internationale duurzaamheidsprijs  voor Havenbedrijf AmsterdamHavenbedrijf Amsterdam dankt de prijs aan het in 2009 opgerichte Duurzaamheid- én Innovatiefonds Havenbedrijf Amsterdam (DIHA). Dit fonds heeft tot nu toe vier miljoen euro subsidie uitgekeerd aan bedrijven voor haalbaarheidsstudies en pilotprojecten die bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van het Noordzeekanaalgebied. President directeur Dertje Meijer: ,,We zijn trots op deze internationale erkenning voor ons duurzaamheidsfonds. Mede dankzij het Duurzaamheid- én Innovatiefonds werken Havenbedrijf Amsterdam en bedrijven in de haven nauw samen op dit gebied. Denk daarbij aan luchtkwaliteit, klimaat en CO2, duurzame energiebronnen zoals windenergie en biobrandstoffen en de ontwikkeling van intermodaal goederenvervoer. Dit is een aansporing om ons duurzaamheidsbeleid verder te ontwikkelen’’.

Met alle gesubsidieerde projecten is inmiddels een jaarlijkse reductie van 38 kiloton CO2 bereikt (zo’n 30% van de totale jaarlijkse reductiedoelstelling voor het Amsterdamse havengebied Westpoort).
Enkele voorbeelden van gehonoreerde projecten:
– aan boord afvangen en wassen van uitlaatgassen van schepen
– effectief gebruik van de restwarmte bij de productie van asfalt
– hergebruik fosfaat uit organische reststromen voor kunstmest
– het gebruik van zonne-energiepanelen op daken in het havengebied door crowdfunding
– innovatief dampretoursysteem voor het laden en lossen van olieproducten.

International Association of Ports & Harbors
De International Association of Ports & Harbors (IAPH) is een wereldwijde non-profitorganisatie die zo’n 200 havens en 150 maritieme bedrijven en instituten in 90 landen vertegenwoordigt. De IAPH stimuleert samenwerking tussen de havens wereldwijd en zet zich in voor de duurzame ontwikkeling van havens en zeescheepvaartverkeer.