Intentieverklaring voor de oprichting van BLN getekend

756

Woensdagmiddag hebben Schuttevaersecretaris Marius van Dam, BBU voorzitter Roland Kortenhorst en de voorzitter van de Ledengroep Varende Ondernemers (CBRB) Henry Wolthuis een intentieverklaring getekend die moet leiden tot de oprichting van een nieuwe binnenvaartorganisatie Binnenvaart Logistiek Nederland (BLN). Dat meldt Koninklijke Schuttevaer.

Intentieverklaring voor de oprichting van BLN getekend Het transitieproces onder leiding van Arie Kraaijeveld, is daarmee in een beslissende fase beland. Inmiddels is het CBRB uit het transitieproces gestapt. De voormalige Varende Ondernemers van het CBRB, de Binnenvaart Branche Unie (BBU)  en Schuttevaer, zullen binnen afzienbare tijd de statuten van BLN deponeren. BLN verenigt daardoor bij oprichting vooral georganiseerde binnenvaartondernemers met schepen in één organisatie. De deur naar het CBRB en naar andere delen van de branche blijft, ook op uitdrukkelijk verzoek van Schuttevaer, wel openstaan.

Op de algemene ledenvergadering van 8 juni 2012 werd besloten dat Schuttevaer bereid zou zijn op korte termijn een associatie te vormen met de andere binnenvaartorganisaties (HB voorstel 5). Binnen dit mandaat werd het mogelijk dat Schuttevaer bij oprichting en toetreding tot BLN een associatieovereenkomst zou sluiten waarbij Schuttevaer binnen BLN zelfstandig en autonoom blijft werken. Hierover bestaat overeenstemming met de BLN partners.  Op basis hiervan is het Hoofdbestuur bereid gebleken de intentieverklaring te tekenen, de statuten van BLN mede te deponeren en mede-oprichter te zijn van BLN. De Schuttevaer organisatie, inclusief de afdelingen, blijven dus binnen BLN geheel in tact.

Het streven blijft erop gericht dat BLN de gehele branche zal vertegenwoordigen. De voortgang van het Transitieproces is geagendeerd voor het algemene vergadering van Koninklijke Schuttevaer in de ochtend van 6 juni te Hardinxveld-Giessendam. (Foto Margit van den Berg)

Lees de intentieverklaring