Milieuzone binnenvaart boven sluis Eefde

919

Instellen milieu zone boven sluis Eefde‘Ondanks vele gesprekken die er zijn gevoerd hebben wij niet kunnen voorkomen dat de gemeente Lochem is overgegaan tot het instellen van een milieuzone boven sluis Eefde van 300 meter.’ Dat meldt Koninklijke Schuttevaer. ‘Wij zijn hier niet gelukkig mee. Het beperkt de gebruiksmogelijkheden van deze locatie voor de schippers.’

Bij het sluiscomplex Eefde ter hoogte van  de recent verlengde kade is een milieuzone ingesteld. De milieuzone heeft een lengte van ongeveer 300 meter. In deze milieuzone geldt een 24 uurs- generatorverbod. Het college van burgemeester en wethouders wil met de maatregel stank- en geluidsoverlast voorkomen.

Aanduiding milieuzone
De milieuzone wordt aangeduid met bebording, met strepen op de kadewand en op de lantaarnpalen. De milieuzone is geen belemmering voor schepen die door de sluis willen of die niet aangesloten kunnen worden op walstroom, omdat er voor die schepen voldoende kadelengte overblijft.

Walstroom of accu’s
Schepen zijn bij het aanmeren in de milieuzone verplicht om direct hun generator uit te schakelen. Zij kunnen dan gebruik maken van walstroom of van eigen voorzieningen (accu’s).
Het besluit is genomen op basis van de Algemeen Plaatselijke Verordening van de gemeente Lochem, artikel 5.25 Ligplaats woonschepen en overige vaartuigen.