Inspectiediensten Benelux gaan intensiever samenwerken

444

De inspectiediensten in de Benelux gaan intensiever met elkaar samenwerken. De ministers van transport van de Benelux tekenden daarvoor in Luik een overeenkomst.

Het Benelux vervoer overleg, een samenwerkingsverband van Transport & Logistiek organisaties in de Benelux, is verheugd over de verdergaande samenwerking tussen inspectiediensten in de Benelux. ‘Met de ondertekening zet de Benelux een eerste serieuze stap op weg naar een efficiëntere en uniforme handhaving in de EU. De Benelux landen nemen hierin, net als in andere dossiers, opnieuw het voortouw in de EU en kunnen daarmee als proeftuin voor de overige Lidstaten dienen.’

Voor ruim 12.000 euro aan boetes bij actie inspecties BeneluxOnwettig vervoer

De beroepsorganisaties in Benelux vervoer overleg zijn van oordeel dat de strijd tegen onwettig vervoer een bijzondere aandacht verdient. ‘Een grensoverschrijdende samenwerking van de controlediensten is dan ook meer dan welkom in het belang van de vele bedrijven die wel volgens de regels werken. Door de snelheid van beweging van transportdiensten kan enkel een dergelijke samenwerking de mazen van het net sluiten voor bedrijven die bewust illegale vervoersdiensten aanbieden.’

Grote verschillen

In een EU zonder grenzen is de handhaving op de naleving van Europese wetgeving nog steeds een nationale aangelegenheid. Dit heeft onder andere tot gevolg dat EU wetgeving soms verschillend wordt uitgelegd. Verder is het sanctiebeleid tussen lidstaten dusdanig verschillend, dat er grote verschillen in boetes voor dezelfde overtredingen zijn ontstaan. Tot slot is de wijze waarop inspecties controles uitvoeren sterk verschillend.

Boetes

Ondernemers hebben behoefte aan heldere regels die overal gelijk worden uitgelegd. Op een overtreding staan ook best min of meer gelijke sancties. De verschillen in de Benelux zijn groot. Rijden zonder geldige vervoersvergunning kost in Nederland € 4300 en in België € 1.500. Misbruik van de bestuurderskaart kost in Nederland € 4400, in België € 2.640. Een specifiek te zware asbelading kost in België bijvoorbeeld 4500 €, in Nederland is dit € 950. Wie zonder rijbewijs rijdt, betaalt in Nederland € 260, in België € 1.200. Dit zijn slechts enkele voorbeelden in de Benelux.  In de gehele EU zijn de verschillen nog veel groter.

Samenwerking noodzaak

Het Benelux vervoer overleg stelt dat in een sector die bij uitstek internationaal actief is, uniforme handhaving en geharmoniseerde boetebedragen van essentieel belang zijn. Als gevolg van de internationalisering is de complexiteit van wetgeving in de vervoersector enorm toegenomen. Kennisuitwisseling en samenwerking tussen inspectiediensten zijn daarom van groot belang.

In het Benelux goederenvervoer over de weg zijn bijna 200.000 mensen werkzaam en 20.000 bedrijven actief. Gezamenlijk beschikken zij over een wagenpark van 1.8 miljoen vracht- en bestelauto’s.

Benelux vervoer overleg

Het Benelux vervoer overleg is een van de oudste samenwerkingsverbanden in de Benelux. Het verenigt de belangrijkste beroepsgoederenvervoerorganisaties  in de Benelux. Voor België zijn dat Febetra, TLV en UPTR, voor Luxemburg de Confédération Luxembourgeoise du Commerce (CLC) en voor Nederland TLN. Doel van het overleg is krachtenbundeling om een gezamenlijke lobby op het gebied van transport en logistiek te kunnen voeren. (Bron: TLN)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief