Inspectie SZW onderzoekt op verzoek FNV handhaving cao

479

De Inspectie SZW heeft onlangs een eerste onderzoek afgerond naar de wijze waarop een transportondernemer de CAO beroepsgoederenvervoer toepast. Dit onderzoek is verricht op verzoek van FNV bondgenoten. De bevindingen van de Inspectie kunnen voor de FNV aanleiding zijn om eventuele overtredingen te constateren en hiermee naar de rechter te stappen. Het is de eerste keer dat de Inspectie SZW zo’n onderzoek verricht.

FNV bondgenoten heeft redenen om aan te nemen dat de bewuste transportondernemer bepaalde artikelen die afgesloten zijn in de collectieve arbeidsovereenkomst en die algemeen verbindend zijn  verklaard, niet naleeft. Het gaat hier om de CAO Beroepsgoederenvervoer Inspectie SZW onderzoekt op verzoek FNV handhaving caoover de weg en de verhuur van mobiele kranen voor het jaar 2013. Artikel 10 van de wet AWV (kortweg algemeen bindend verklaren van cao) biedt  dan de mogelijkheid aan verenigingen van werkgevers of van werknemers om de minister van SZW te vragen hiernaar een onderzoek te doen.

Vervolgstappen

De Inspectie heeft in haar onderzoek onder meer gekeken naar de bedrijfsstructuur van deze onderneming, afspraken die zij gemaakt heeft met onder meer buitenlandse vestigingen van deze onderneming en afspraken met  opdrachtgevers. De bevindingen van het onderzoek zijn in een rapport aan FNV bondgenoten overhandigd. Het is nu aan FNV bondgenoten welke vervolgstappen zij zetten. Een overtreding van de CAO kan dan door FNV bondgenoten voorgelegd worden aan de rechter die hierover een uitspraak zal doen.

Meer onderzoeken

Binnen de Inspectie SZW is in het kader van het Sociaal Akkoord, dat dit kabinet heeft afgesloten, een speciaal team opgericht dat zich onder meer bezighoudt met de aanpak van schijnconstructies, schijnzelfstandigheid en cao-handhaving.   Er lopen nu meerdere onderzoeken waarbij op verzoek van de vakbonden gekeken wordt naar de toepassing van cao’s.  Dit is het eerste onderzoek  op grond van artikel  10 wet AVV dat nu door de Inspectie SZW is afgerond. (Bron: Inspectie SWZ)

Lees ook de nieuwe rubriek Juridische Zaken. In de eerste aflevering: Verjaringstermijnen in het vervoerrecht

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief