Inspectie kan na overdracht certificering meer handhaven

428

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft de keuringsinstanties Register Holland (RH), het Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB) en Selles & Van Dijk (S&D) gemandateerd voor het afgeven van binnenvaartcertificaten. De Inspectie zegt nu meer tijd te hebben voor handhaving van de Binnenvaartwet.

‘Volledige markttransparantie niet wenselijk voor de binnenvaart’Het ministerie I&M wees deze keuringsinstanties al in 2012 aan om de onderzoeken voor de certificering van binnenvaartschepen uit te voeren. Tot 29 november gaf de ILT de certificaten af op basis van de door de keuringsinstanties uitgevoerde onderzoeken. Voortaan geven de keuringsinstanties het certificaat zelf af.

Zelf kiezen
‘Door deze taakoverdracht kunnen de scheepseigenaren voor de certificering van hun binnenvaartschip, terecht bij een klassenbureau of keuringsinstantie naar keuze’, schrijft ILT. ‘In een overeenkomst met de klassenbureaus en de keuringsinstanties is vastgelegd hoe de certificaten worden afgegeven, hoe informatie tussen de klassenbureaus, keuringsinstanties en ILT wordt uitgewisseld en hoe het toezicht op de certificerende bureaus is geregeld. De ILT blijft eindverantwoordelijk voor de onderzoeken van de binnenvaartschepen en de afgifte van de binnenvaartcertificaten.

Meer handhaving
Door de overdracht van het gehele certificerende proces kan de ILT meer aandacht besteden aan handhaving van de Binnenvaartwet. De ILT blijft naast de handhavende taken bepaalde vergunningen zelf afgeven zoals de afgifte van meetbrieven en erkenningen. Daarnaast blijft de ILT, als Commissie van Deskundigen, verantwoordelijk voor de interpretaties van de wetgeving en het afgeven van aanbevelingen en ontheffingen. (Bron: ILT)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

Volg TotaalTrans op Twitter