Inspectie en NIWO sluiten convenant over uitwisselen informatie

461

De inspecteur-generaal van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), mevrouw Thunnissen, en de directeur van de NIWO, de heer Olthoff, hebben 16 januari een convenant ondertekend. Er is afgesproken dat gegevens worden uitgewisseld over de controle ter plaatse (locatie van de ondernemer) om vast te stellen of op die locatie daadwerkelijk de wegtransportondernemer zijn bedrijf uitoefent.

Inspectie en NIWO sluiten convenant over uitwisselen informatieEr wordt onder meer gekeken of er een vervoersmanager is, de relevante bedrijfsadministratie op orde is en of de actuele planning van ritten met rij- en rusttijden aanwezig is. Verder zijn afspraken gemaakt over de gegevensuitwisseling tussen de ILT en de NIWO in het kader van ERRU; Europese afspraken om door vervoersondernemingen gemaakte overtredingen uit te wisselen.

Naleving
De ILT en de Nationale en Internationale Wegvervoerorganisatie (NIWO) hebben beide als doel dat de voor het wegtransport de wettelijke eisen worden nageleefd. Ook willen beide partijen voorkomen dat vergunningen door transportondernemingen worden gebruikt om niet-legale activiteiten uit te voeren. Een goede uitwisseling van gegevens tussen beide organisaties is dus onmisbaar.

In het convenant wordt omschreven hoe die uitwisseling geschiedt. Daarbij wordt er rekening gehouden met de geldende regelgeving op het terrein van de privacy. De convenantpartijen willen met dit convenant de samenwerking nog beter laten verlopen. (Bron: ILT)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van TotaalTrans

Volg TotaalTrans op Twitter