Inspectie controleert containerbinnenvaart

690

DEN HAAG De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Zeehavenpolitie Rotterdam-Rijnmond controleren in juli en augustus in de Rotterdamse haven binnenvaartcontainerschepen op bemanningssterkte en op werktijden van de bemanning.

containervaartBij de controles bekijkt de ILT onder andere de bemanningssterkte en administratie van de arbeid- en rusttijden om te zien of de regels hiervoor worden nageleefd. De ILT zal ook letten op het gebruik van de tachograaf. Deze moet in bepaalde voorgeschreven gevallen tijdig gekeurd en in werking zijn.

Onderbemand varen en het onvoldoende genieten van de wettelijke voorgeschreven rust voor bemanningsleden vergroten de kans op incidenten of ongevallen door bijvoorbeeld oververmoeidheid. Bovendien levert onderbemand varen economisch voordeel op ten opzichte van reders en/of exploitanten van binnenvaartschepen die zich wel aan de wettelijke voorschriften houden.
Via de controles wil de ILT duidelijk krijgen of deze sector de regels goed naleeft. De inspecties zullen plaatsvinden buiten de reguliere arbeidstijden, met name in het weekeinde en ’s nachts. Tot nu toe vonden dergelijke controles doorgaans plaats tijdens kantoortijden.
Bij een overtreding zal de ILT optreden. De handhaving kan variëren van waarschuwingen tot het opmaken van boeterapporten, afhankelijk van de ernst van de overtreding.