Inspectie begint na zomer met administratiecontroles binnenvaart

401

De Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) begint na de zomer van 2013 met administratiecontroles in de binnenvaart. IL&T voert dan landelijke controles uit op naleving van de Binnenvaartwet en de Arbeidstijdenwet.

Inspectie begint na zomer met administratiecontroles binnenvaartDe focus van de inspecties ligt op marktordening (gelijke concurrentievoorwaarden) en naleving van de regels voor bemanningsleden (vaar- en rusttijden, bemanningssterkte en vaartijdenboek). Tevens wordt gecontroleerd of er behalve  incidentele overtredingen ook structurele (herhaaldelijke) overtredingen voorkomen. Met deze informatie kan de ILT beter bepalen waar de inspecties moeten plaatsvinden.

Voorbereiden
Een bedrijf dat geselecteerd is voor een administratiecontrole ontvangt een maand van te voren een brief. In deze brief staat hoe het bedrijf zich kan voorbereiden op de controle, bijvoorbeeld van welke documenten de inspecteur een kopie nodig heeft en welke documenten hij in wil zien. Wanneer de kopieën klaar liggen voor de inspecteur, kan dat de controle versnellen.
Voor sommige overtredingen van de Binnenvaartwet en de Arbeidstijdenwet worden waarschuwingen gegeven. Bij ernstige overtredingen of herhaalde overtredingen kan een bestuurlijke boete worden opgelegd.