Inkomsten dekken kosten niet; gasolietoeslag blijft 7,50 euro

806

STRAATSBURG – Het tarief van de verwijderingsbijdrage voor olie- en vethoudend afval in de binnenvaart blijft dit jaar 7,50 euro per 1.000 liter gebunkerde gasolie. Dat heeft de  Conferentie van Verdragsluitende Partijen (CVP) op haar winterzitting in Straatsburg besloten.

Inkomsten dekken kosten niet meer; gasolietoeslag blijft 7,50 euroIn juli van vorig jaar maakt de CVP nog bekend dat de verwijderingsbijdrage voor olie- en vethoudend afval in de binnenvaart in de loop van 2015 omlaag kon. Een en ander was afhankelijk van financiële analyses en de wens van het bedrijfsleven om de hoogte van de bijdrage voor zover mogelijk stabiel te houden. Aanvullende financiële analyses en kostenramingen lijken op basis van de beschikbare informatie in tegenstelling tot eerdere hypothesen nu aan te geven dat de jaarlijks ontvangen inkomsten uit de verwijderingsbijdrage vanaf 2016 de kosten van de ontvangstinrichtingen niet meer dekken. Vanaf 2016 worden de tussentijds geïnde en niet-bestede overschotten dan ook geleidelijk afgebouwd.

Overig scheepsbedrijfsafval

De CVP heeft de noodzaak van een uniforme en transparante behandeling voor de uitvoering van deel C onderstreept. De Verdragsluitende Partijen zijn uitgenodigd om de beschikbare informatie voor te leggen, die in de toekomst op de website gepubliceerd en aangevuld kunnen worden. De CVP houdt in december 2015 een hoorzitting met de erkende organisaties. (Bron: CVP)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief