ING: ‘Uitbesteding transport naar Oost-Europa biedt ook kansen’

571

Het verschuiven van internationaal vervoer richting Oost-Europa is en blijft het wegtransport opdrachten kosten. Maar het Economisch Bureau van de ING ziet ook voordelen aan het uitbesteden.

‘Het loonkostenverschil met Oost-Europese is landen nog altijd groot’, schrijft de ING in haar sectorrapport. ‘Grotere bedrijven overwegen steeds vaker om buitenlandse chauffeurs op het internationaal wegvervoer in te zetten, deze activiteiten naar buitenlandse dochterbedrijven over te hevelen of aan partners uit te besteden. Hoewel dit ten koste ING: ‘Uitbesteding transport naar Oost-Europa biedt ook kansen’gaat van de Nederlandse omzet en werkgelegenheid voor chauffeurs kan dit op concernniveau juist noodzakelijk zijn en gunstig uitpakken. Zo lang het hoofdkantoor en de regie in Nederland blijven en de verbinding met de mainports en logistieke expertise blijft bestaan, biedt dit ook kansen. Dit kan immers ruimte bieden voor uitbouw van nieuwe (hoogwaardiger) activiteiten zoals de logistieke planning en organisatie en het beheer van de logistieke datastroom. Een zekere basis in wegtransport blijft hiervoor vaak wel een voorwaarde.’

Marginale groei
De ING verwacht voor het wegtransport in 2014 een marginale groei van 0,2%. Ook groeit de omzet naar verwachting slechts met een magere 1%. ‘Of de slechte gemiddelde rentabiliteit daarbij verbeteren, valt mede gezien de voorgestelde CAO-loonstijging en de met de accijnsverhoging geldende hogere dieselprijs te betwijfelen. Eigen rijders en kleine bedrijven drukken overigens wel een grote stempel op het sectorbeeld. Doordat veel grotere wegtransporteurs zich ook richten op de beter renderende ‘value added logis-tics’, zoals opslag en cross docking activiteiten, zijn zij in staat om boven het algemene beeld uit te stijgen.’

Schaalvergroting
Hoewel de wegtransportsector nog steeds meer dan 11.000 vergunninghouders telt, is de samenstelling van de sector volgens de economen van de ING in beweging. ‘Er tekent zich tegelijkertijd schaalvergroting èn schaalverkleining af. De kleine 100 bedrijven met meer dan 100 eenheden regisseren via toenemende eigen vloot en groeiende inhuur van capaciteit (‘flexibele schil’) een steeds groter deel van de sector. Tegelijkertijd neemt het aantal eigen rijders fors toe en nadert inmiddels de 40%. Per saldo is daarmee sprake van een flinke flexibilisering, waarmee veel grotere bedrijven lering trekken uit de economische crisis. De afgelopen tijd heeft een opvallend aantal middelgrote transporteurs aansluiting bij elkaar gezocht.’

Chauffeurstekort valt mee
Het afnemende internationale marktaandeel is één van de redenen dat een groot naderend chauffeurstekort (door uit-stroom van oudere werknemers) lijkt mee te vallen. Zo geeft het UWV aan dat er tot 2018 wel 45.000 banen moeten worden ingevuld, maar dat er anders dan eerdere analyses stelden geen grote problemen worden voorzien. Dit geldt overigens niet voor al het logistiek personeel. (Bron: ING)

Volg TotaalTrans op Twitter