ING: ‘Transportsector op keerpunt met energiebesparing’

647

In energie-efficiëntie bleef de transportsector- en logistieksector het afgelopen decennium achter bij andere sectoren. Volgens het economische bureau van de ING tekende zich de afgelopen jaren zeker in het wegvervoer een kentering af. Positief is ook dat er nog veel besparingspotentieel ligt.

Met technologische vooruitgang, efficiënter voortbewegen en optimalere planning is aanzienlijk energiebesparing mogelijk. Regelgeving is een belangrijke driver van zuiniger transport, maar voor logistieke bedrijven is er ook duidelijk een economische prikkel. Om duurzaamheidsredenen, maar zeker ook uit kostenoverwegingen is het dus interessant om hier sterker op in te zetten.

twitter