Informatiebijeenkomst aanleg 3e kolk Prinses Beatrixsluis

483

Rijkswaterstaat werkt de komende jaren aan de aanleg van de 3e kolk van de Prinses Beatrixsluis bij Nieuwegein-Vreeswijk en aan de verbreding van het Lekkanaal. Op maandag 22 en dinsdag 23 april vindt een informele informatiebijeenkomst plaats over de planuitwerkingsfase, het proces van het ontwerp tracébesluit/MER (Milieu Effect Rapportage) en de effecten op de directe omgeving.

beatrixsluizenDe Prinses Beatrixsluis is de grootste monumentale binnenvaartsluis van Nederland en ligt in het Lekkanaal. Dit kanaal is de belangrijkste rechtstreekse verbinding tussen de havens van Rotterdam en Amsterdam. Omdat steeds grotere schepen met meer tonnage het Lekkanaal gebruiken, dreigt de sluis een knelpunt te worden. De minister van Infrastructuur & Milieu heeft daarom besloten de 3e kolk aan te leggen.

Rijkswaterstaat vertelt meer over de planuitwerking, het voorgenomen ontwerp van de 3e kolk en de gevolgen voor directe omgeving waaronder de bestaande wegenstructuur en de inpassing in het bestaande landschap. Tevens zijn er plenaire presentaties over onder meer het procedurele traject van het (Ontwerp) Tracébesluit en welke invloed u daarop kunt hebben.

Omwonenden en andere geïnteresseerden zijn welkom op maandag 22 april vanaf 18.00 tot 21.00 uur en dinsdag 23 april vanaf 16.00 tot 21.00 uur. U kunt vrij inlopen. Locatie: Vergaderruimte van de Beatrixsluis (gebruik de rode deur), Beatrixsluis 1, 3433 NG Nieuwegein.