Informatieavond overnachtingsplaatsen voor binnenvaart op Beneden-Lek

607

BERGAMBACHT – De Gemeente Krimpenerwaard en Rijkswaterstaat houden 1 juli een informatiebijeenkomst over de nieuwe overnachtingsplaatsen in Bergambacht, ten oosten van het veer. Op de Beneden-Lek is momenteel nu nog slechts één openbare overnachtingsplaats voor binnenvaartschepen aanwezig.

Informatieavond overnachtingsplaatsen voor binnenvaart op Beneden-Lek Op de avond lichten de gemeente en Rijkswaterstaat de inpassing van de overnachtingsplaatsen in het bestemmingsplan en het natuurcompensatieplan toe. Omwonenden, gebruikers en belangstellenden zijn van harte welkom.

Informatieavond

De informatieavond van 1 juli wordt gehouden van 19.00 uur tot 20.30 uur. Locatie is restaurant Dimphis aan de Lek, Lekdijk-West 4 in Bergambacht. Deze avond start met een presentatie van Rijkswaterstaat over de overnachtingsplaatsen en het natuurcompensatieplan. Na de presentatie kunnen bezoekers van de avond in gesprek gaan met inhoudelijk deskundigen van Rijkswaterstaat en de gemeente.

Ter inzage legging

Het ontwerpbestemmingsplan en het Milieu Effect Rapport (MER) liggen van 17 juni t/m 28 juli ter inzage Tevens ligt het Ontheffingsbesluit Verordening Ruimte in deze periode ter inzage.
De stukken zijn in te zien tijdens bezoekuren (maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur) bij de publieksbalie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, kantoor Stolwijk, Dorpsplein 8, 2821 AS Stolwijk. Het ontwerpbestemmingsplan inclusief de daaraan ten grondslag liggende onderzoeken en het ontheffingsbesluit Verordening Ruimte, zijn ook geplaatst op de website van de gemeente Krimpenerwaard en op de landelijke website Ruimtelijke plannen.

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief