Informatie goederentreincorridors terug te vinden bij één contactpunt

685

Spoorwegondernemingen en andere aanvragers kunnen vanaf nu alle informatie over de goederentreincorridors terugvinden bij één contactpunt. De transportministers van dertien landen hielden woensdag een ceremonie ter ere van de ondertekening van een nieuw akkoord.

De capaciteit voor internationale goederentreinen zijn nu transparant te consulteren in een catalogus van vooraf geregelde treinroutes (PaP). Deze routes kunnen vervolgens in een one-stop-shop besteld/geboekt worden en bovendien gebeurt ook de toewijzing in één enkele operatie. Dit zorgt ervoor dat aanvragers beter geïnformeerd zijn, ook over infrastructuurwerken. Deze werken zullen ook efficiënter gecoördineerd worden door de infrastructuurbeheerders langs de corridors.

Europa onderzoekt mogelijke prijsafspraken containerrederijenRaad van Bestuur

De beheersstructuur van deze corridors bestaat uit de ministeries in een Raad van Bestuur en de infrastructuurbeheerders en organismes voor de verdeling van de capaciteit in een Beheersraad. In dit Beheersraad functioneren twee overleggroepen. De ene verzamelt de spoorondernemingen en in de andere zetelen de havens en de corridorterminals. Dankzij deze klantgerichte aanpak hebben de corridors alle middelen in handen een belangrijke modal shift naar het spoor verzekeren.

Zoals voorzien in de Verordening (EU) 913/2010 hebben deze spoorcorridors als doel de organisatie van het verkeer eenvoudiger te maken en op deze manier de connectiviteit tussen de belangrijkste Europese logistieke en industriële hubs te vergemakkelijken. De corridors brengen grote verbeteringen voor de internationale goederenvervoerdiensten met zich mee.

Akkoorden

Met de ondertekening van de Akkoorden over de Raden van Bestuur hebben de ministers de wettelijke basis van de vier respectievelijke Raden versterkt. Ze hebben hun bevoegdheid om juridisch bindende beslissingen te nemen, bevestigd. De verantwoordelijkheden en opdrachten van de Raden van Bestuur zijn verduidelijkt. Daarbovenop hebben de Raden hun corridors herdoopt volgens de officiële namen die vermeld zijn in Verordening (EU) 1316/2013 en ze verwelkomen de nieuwe, betrokken lidstaten . Zo vervoegde het Verenigd Koninkrijk de Noordzee-Middellandse zee corridor en Duitsland de Atlantische corridor. Verder werd de Noordzee-Oostzee goederentreincorridor uitgebreid met Tsjechië na een onderling akkoord tussen de lidstaten en de positieve resultaten van een transportmarktonderzoek voor deze corridor. (Bron: Ministerie I&M)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief