ILT wil meer zicht op verwerking afvalexport

485

De Inspectie Leefomgeving en Transport wil meer zicht krijgen op wat er gebeurt met afvalstoffen die naar landen buiten de EU worden uitgevoerd. De inspectie gaat daarom bij exporteurs vaker navraag doen naar de definitieve eindbestemming van afvalstoffen.

Bedrijven moeten met een kennisgeving de ILT melden als zij bepaalde afvalstoffen buiten de EU willen uitvoeren. Als zij voor die afvalstoffen een nuttige toepassing hebben in een niet-OESO-land, wil de ILT precies weten waar het afval uiteindelijk verwerkt zal worden, ook als het gaat om een voorlopige bestemming. Daarbij volstaat het niet om bijvoorbeeld bij de uitvoer van schroot te zeggen ‘verwerking in de metaalindustrie’. Ook de verwerkingsinrichting, het te gebruiken proces en het eindresultaat moeten worden aangegeven.

Verantwoordelijk
De producent/exporteur is verantwoordelijk voor het afvalbeheer tot en met de zogenoemde nuttige toepassing van afvalstoffen. Hij moet ervoor zorgen dat het afval daadwerkelijk op de opgegeven eindbestemming aankomt en daar wordt verwerkt zoals is overeengekomen en aangegeven. De inspectie heeft de exporteurs er in een brief op gewezen dat zij op verzoek informatie over de precieze toepassing altijd moeten kunnen leveren, ook als het om Groene-Lijst afvalstoffen gaat. Groene Lijst-afvalstoffen zijn bestemd voor nuttige toepassing zonder dat een kennisgeving nodig is.

Meer zicht krijgen op wat er buiten de EU met geëxporteerd afval gebeurt, was een van de aanbevelingen in een onderzoek dat de Algemene Rekenkamer deed  naar de handhaving van de Europese regels voor afvaltransport. (Bron: ILT)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van TotaalTrans

Volg TotaalTrans op Twitter