Illegale praktijken wegtransport nog steeds schering en inslag

420

FNV Stichting VNB roept minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu op de plannen voor verdere liberalisering van het beroepsgoederenvervoer in Europa te verwerpen. De minister moet dat volgens de Vervoersbond Naleving Cao Beroepsgoederenvervoer (VNB) doen tijdens de Europese Transportraad die in mei wordt gehouden.

Uit onderzoek van VNB blijkt dat illegale praktijken zoals postbusondernemingen in de transportsector nog altijd aan de orde van de dag zijn. Sinds 2011 zijn postbustransportbedrijven verboden. Dit zijn Minister komt met actieplan aanpak regeldruk logistiekbedrijven die louter worden opgericht om goedkope chauffeurs te werk te stellen vanuit lidstaten met lage lonen. In deze bedrijven vindt feitelijk geen bedrijfsvoering plaats. FNV Stichting VNB  ziet al jarenlang dat de regels die zijn gemaakt om illegale praktijken tegen te gaan, niet worden nageleefd. Bovendien werken lidstaten te slecht samen bij de opsporing, signalering en handhaving.

Goed mis
De afgelopen weken onderzocht FNV Stichting VNB een groot aantal verdachte bedrijven in de Duitse grensstreek. In vrijwel alle gevallen was het goed mis. De telefoons van deze bedrijven zijn niet in gebruik, worden doorgeschakeld naar Nederland of niet opgenomen.

Geen van de chauffeurs waarmee FNV Stichting VNB sprak, was ooit op het vestigingsadres geweest. De chauffeurs gaven aan dat de feitelijke bedrijfsvoering in Nederland plaatsvindt. Zo gaven Poolse, Litouwse en Duitse chauffeurs te kennen dat ze hun Duitse arbeidscontracten gewoon tekenden op het hoofdkantoor van het bedrijf in Nederland. De chauffeurs verdienen vaak nog niet de helft aan loon van wat ze zouden moeten verdienen onder de Nederlandse cao.

Een van de bedrijven ging in Nederland meermaals failliet en de betrokken personen werden strafrechtelijk veroordeeld voor valsheid in geschrifte en faillissementsfraude. De betrokkenen konden daarom in Nederland geen transportvergunningen krijgen. Het bedrijf maakte een stap over de grens en kan de praktijken vrolijk en ongestraft voortzetten.

Europese flipperkast
Edwin Atema van FNV Stichting VNB constateert dat het nog steeds kinderlijk eenvoudig is om in Europa weg te komen met illegale praktijken. ‘Voor de bedrijven bestaan de grenzen niet, ze zijn vrij om zich binnen de EU te vestigen waar ze willen. De inspectiediensten zijn daarnaast nog altijd te veel georganiseerd met schotten ertussen. Grensoverschrijdende misstanden worden in een Europese flipperkast gegooid. Met als eindresultaat dat de boeven vrijuit gaan, gezonde werkgelegenheid wordt verdrongen en concurrentie vervalst.’

In het wegtransport wordt volgens Atema dus veel gerommeld met wet- en regelgeving. ‘Daarom dient handhaving topprioriteit te krijgen. Gek genoeg blijft de Europese Commissie rapporten produceren die pleiten voor verdere liberalisering van de transportmarkt. Daar waar wet- en regelgeving worden overtreden, is er geen gelijk speelveld en al helemaal geen plaats voor liberalisering. Zolang het minimumloon in een aantal lidstaten nog geen tweehonderd euro per maand is, dienen mens en markt te worden beschermd tegen de sociale dumpingpraktijken van verladers en transportwerkgevers.’ (Bron: FNV)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief