Illegale cabotage op Europese lijst met zware overtredingen

764

BRUSSEL – De registratie en categorisatie van zware overtredingen in het Europese wegvervoer wordt uitgebreid met onder meer illegale cabotage. Het Europees Parlement (EP) in Straatsburg stemde deze week in met een resolutie voor uitbreiding van de lijst.

Europees Parlement stelt 26 miljard beschikbaar voor transportnetwerkOmdat de resolutie is aangenomen, moet de Europese Commissie met een nieuwe lijst komen. De lijst met overtredingen is ook gekoppeld aan het ERRU-register. EU-commissaris Violeta Bulc van Transport heeft toegezegd zo snel mogelijk met een nieuwe lijst te komen.

Samen met de sector

De lijst is volgens Transport en Logistiek Nederland (TLN) in samenwerking met de sector en de vakbonden tot stand gekomen. ‘Nadat hier twee jaar lang aan is gewerkt, kwam er eind juni 2014 overeenstemming over. Met de lijst krijgen de lidstaten een tool in handen om op een en dezelfde manier bedrijven te beoordelen. De lijst is nu vooral gericht op verkeersveiligheid. Hierin zijn overtredingen opgenomen over onder andere overbelading, technische mankementen en ontbreken van Eurovergunningsbewijzen. TLN vindt al jaren dat Europa en de lidstaten meer prioriteit moeten geven aan een effectieve en geharmoniseerde handhaving van regels.’

Achter doelstellingen

TLN staat achter doelstellingen als verhogen van verkeersveiligheid, bestrijden van oneerlijke concurrentie en het aanpakken van malafide bedrijven. ‘Voor het welslagen ervan is het van groot belang dat de handhaving in de EU naar elkaar toegroeit. De verschillen zijn nu heel groot. De Europese Commissie heeft met deze lijst de overtredingen helder gedefinieerd, maar desondanks is het nog maar de vraag hoe lidstaten straks met het toekennen van strafpunten omgaan. Ook is het verschil tussen de categorie ‘serious’ en ‘very serious’ erg klein. Het is een ongewenste situatie als straks in de praktijk bedrijven met grote wagenparken hun vergunning kwijtraken, omdat zij een aantal keer de rij- en rusttijden hebben overtreden door het zoeken naar een parkeerplaats. Daarom is proportionaliteit voor TLN erg belangrijk. Er moet rekening gehouden worden met de omvang van het bedrijf en het toekennen van strafpunten moet in verhouding staan tot de begane overtreding.’ (Bron: TLN)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief