‘Ik mag straks in mijn slaapkooi niet meer over de vrouw heen’

1202

‘Zo kan ik in mijn eigen slaapkooi straks niet meer over mijn vrouw heen’, zei een binnenvaartschipper tegen Tweede Kamerlid (VVD) Betty de Boer. De schipper had het over de nieuwe eisen die de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR), belast met het opstellen van de beginselen en regels voor de binnenvaart op de Rijn, aan de scheepvaart op de Rijn wil stellen.

De Boer vraagt zich af hoe ver de CCR met regelgeving wil gaan als het nu ook al de hoogte van het stuurhuis, de getintheid van de ruiten, de grootte van de slaapkooien, de stand van een bed en de hoeveelheid mensen die in een kooi mogen slapen bepaalt. Volgens de Boer heeft de Akte van Mannheim, die de veilige en ‘Ik mag straks in mijn slaapkooi niet meer over de vrouw heen’vrije doorvaart op de Rijn regelt, nog steeds waarde, maar ze maakt er ook kanttekeningen bij.

Moeilijk uitvoerbaar
‘De regelgeving in de Akte is van oudsher bedoeld om een veilige en vrije doorvaart  op de Rijn te garanderen’, schrijft De Boer. ‘De CCR wil de bestaande regelgeving nu aanscherpen. Deze nieuwe regels zijn op punten echter bijzonder gedetailleerd en zadelen de schippers op met onnodige kosten. Sterker nog, sommige regels zijn dermate moeilijk uitvoerbaar dat met name de kleinere binnenvaartschepen zich gedwongen zien om te stoppen met varen. Dit terwijl de kleinere schepen tot in de kleinste haarvaten van het rivierennet kunnen doordringen.’

Buitenproportioneel
De Boer bracht onlangs de nieuwe regelgeving voor de binnenvaart bij haar Duitse collega’s onder de aandacht. ‘We hebben gesproken over kansen voor de binnenvaart voor de toekomst, het belang van de haven van Rotterdam en het belang van het stroomlijnen van goederenvervoer tussen Duitsland en Nederland. Daarbij heb ik nadrukkelijk de regelgeving voor de binnenvaart aan de orde gesteld. Het is goed dat de CCR regels stelt om een vrij en veilige binnenvaart te bevorderen, maar we hoeven niet door te slaan in regelgeving die buitenproportioneel is en het doel voorbij schiet. We moeten juist de binnenvaart faciliteren opdat de havens en de handel tussen onze landen hier optimaal van kan profiteren. Op dat moment hebben we af gesproken dat we hier over verder in gesprek willen blijven dus dat is goed nieuws.’

Blijven investeren
De Boer vindt de binnenvaart een belangrijke factor in de nauwe handelsrelatie tussen Duitsland (specifiek Nordrhein-Westfalen) en Nederland. ‘Ook is de binnenvaart goed voor het milieu. De motoren van binnenvaartschepen worden steeds schoner, wat de binnenvaart tot een duurzame sector maakt. De voordelen van en het potentieel voor onze handel en ons milieu maakt dat we als Rijnoeverstaten de binnenvaart moeten blijven omarmen en koesteren als duurzame transportsector. Met het dichtslibben van wegen zit er immers groei in de binnenvaart. De aan de Rijn grenzende landen moeten daarom durven blijven investeren in de infrastructuur van rivieren. Het gaat onder meer over  sluizen, sluisbediening,  baggeren en andere infrastructurele waterwerken.’

Niet uitgeven
Zowel Duitsland als Nederland vinden dat de binnenvaart gestimuleerd moet worden als duurzame transportsector en dar er geïnvesteerd moet worden in sluizen en baggerwerkzaamheden in Duitsland. ‘Vorig jaar is een voor de vaarwegen bestemd bedrag van 500 miljoen euro niet uitgegeven vanwege een gebrek aan Duitse ingenieurs om de plannen uit te werken en te ontwikkelen. De Duitse minister maakte bekend dat hij 800.000 euro wil uitgeven voor het opleiden van meer mensen voor deze beroepsgroep.’ (Bron: Betty de Boer)

Lees ook:
CCR wil overgangstermijnen voor ROSR-eisen van 2015 verlengen
SP wil dat secretaris-generaal van CCR andere baan gaat zoeken
BLN en CBRB vinden opschorten overgangsbepalingen verstandig
Nederland wil lagere eisen lichtdoorlaatbaarheid stuurhuizen

Volg TotaalTrans op Twitter